Artikkelsamling om tre stammers møte

Storfjord språksenter har laget en artikkelsamling som tar for seg et utvalg temaer innenfor «Tre stammers møte» i Storfjord. Heftet er beregnet på grunnskolen og det er laget en artikkel til hvert trinn. Nå er heftene ferdig og delt ut til skolene.  

Vi håper at dette heftet vil være et godt verktøy for å jobbe tverrfaglig med lokalhistorie i skolen. Fagartiklene vil gi både lærere og elever en verdifull innsikt for å skue bakover og forstå sin samtid. Tre stammers møte som undervisningstema er ingen ny satsing i storfjordskolene. Det har vært arbeidet over tid med temaet og det har blant annet vært laget en egen nettside med lokalhistorisk materiale. Flere lokale ildsjeler har jobbet systematisk med dette over tid, både på å samle materiale og å formidle dette i skolen.

Dette heftet inneholder bare et lite utvalg av temaer, men de er forsøkt tilpasset den nye læreplanen Kunnskapsløftet 2020 i form og verdigrunnlag. I den nye læreplanen er identitet og kulturelt mangfold definert som ett av verdigrunnlagene for opplæringen. Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap. 

Dersom du vil lese heftet digitalt, så kan du klikke deg inn på denne linken:
https://issuu.com/colibridesign/docs/ss_artikkelhefte_2020


Flere innlegg

Tromsø

Kofter i Minecraft på 17. mai!

Searvva gávttiin digitála álbmotbeaivveávvudeapmái Minecraftas! Mii leat ráhkadan moadde iešguđegelágan gávtti vai beasat speallat čábbámus čiŋain Skogliv-joavkku álbmotbeaivveávvudeamis Minecraftas. Fidne eambbo dieđuid ávvudeami birra Skogliv-joavkku

Storfjord

Sámigiella 1-2-3

Her er en liten hjelpebok for grunnskole-elever. Klikk på lenken https://read.bookcreator.com/eaS7xQtqP9euFz1Pb7PbajjEEMP2/NsV3Su0_S5yMKURT5iQ2EQ

Tromsø

Mii sávvat lihkku nissonbeivviin nissoniidda!

Lea dehálaš čalmmustahttit ahte galggašii leat seamma dásseárvu máilmmis ja dán oktavuođas háliida giellaguovddáš geassit ovdán «SON» sáni. Sohkabealehis sátni «SON» muitala olbmo birra, leaš

Tromsø

Alfheim lyssatt / Čuvgehan Alfheima

Sámi vahkku oktavuođas čuvgejednot vuosttaš geardde Romssa gávpoga sámi ivnniiguin! Eanaš doalut dan jagáš sámi vahkku oktavuođas eai čađahuvvo, dahje čađahuvvojit digitála hámis Covid- 19

Tromsø

Diplom utdeling

Dán jagi leat golbmanuppelogis sis geat leat oassálasttán Gáisi giellaguovddáža giellakurssain čađahan eksámeniid Romssa universitehtas. Ja giellaguovddáš lea ge danne gudnejahttán sin ja addán diploma juohke

Storfjord

Storfjord

Grunnkurs i kvensk (KVE 0100)

GRUNNKURS KVENSK 10 STP (februar – november 2021) Bli med på Grunnkurs i kvensk (KVE-0100)! Dette er et studiepoenggivende kurs hvor du skal lære: å

Tromsø

Nybegynner kurs i samisk 2021

Gáisi Språksenter starter opp med nybegynnerkurs i nordsamisk på dagtid. Kurset krever ingen forkunnskaper. Undervisningen tilbys i form av forelesninger, læringssti på nettet, øvelser og gruppearbeid. Deltakelse i