Artikkelsamling om tre stammers møte

Storfjord språksenter har laget en artikkelsamling som tar for seg et utvalg temaer innenfor «Tre stammers møte» i Storfjord. Heftet er beregnet på grunnskolen og det er laget en artikkel til hvert trinn. Nå er heftene ferdig og delt ut til skolene.  

Vi håper at dette heftet vil være et godt verktøy for å jobbe tverrfaglig med lokalhistorie i skolen. Fagartiklene vil gi både lærere og elever en verdifull innsikt for å skue bakover og forstå sin samtid. Tre stammers møte som undervisningstema er ingen ny satsing i storfjordskolene. Det har vært arbeidet over tid med temaet og det har blant annet vært laget en egen nettside med lokalhistorisk materiale. Flere lokale ildsjeler har jobbet systematisk med dette over tid, både på å samle materiale og å formidle dette i skolen.

Dette heftet inneholder bare et lite utvalg av temaer, men de er forsøkt tilpasset den nye læreplanen Kunnskapsløftet 2020 i form og verdigrunnlag. I den nye læreplanen er identitet og kulturelt mangfold definert som ett av verdigrunnlagene for opplæringen. Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap. 

Dersom du vil lese heftet digitalt, så kan du klikke deg inn på denne linken:
https://issuu.com/colibridesign/docs/ss_artikkelhefte_2020


Flere innlegg

Norsk, samisk, kvensk, og finsk flagg på snø.
Storfjord

Regional språkleir

Da er planlegginga av årets språkleir i gang. Regionnettverket for samisk, finsk/kvensk lærere og språksenteret har hatt møte i Olderdalen. Språkleiren skal være på Elvevoll

Storfjord

Furuslottet barnehage på museumsbesøk

Furuslottet barnehage var den 06.3 å besøkte gamle markedsplassen i Skibotn. Solveig Braastad fortalte litt om markedet i gamle dager. Språksenteret fortalte en historie om

Storfjord

Álgogurse- Nybegynnerkurs

Giellaguovddáš lea álggahan Davvin 1 samigielgursse easkaálgiide. Njealljis háliidit oahppat sámigiela. Vuosttaš gursebeaivi lei 27.02 ja gurse bistá 28.05 rádjai. Språksenteret har startet Davvin 1

Storfjord

Releasekonsert med Holmen & Mattila

Storfjord Språksenter inviterer til kvensk/finsk konsertaften hvor folkemusikkduoen Holmen & Mattila m/band og barnekor presenterer det ferske albumet «Kuule!». Publikum får høre kjent folkemusikk fra

Storfjord

Hendelser i Nord

Folkemusikkgruppen «Hendelser i Nord» hadde kosert på Arktos Bistro, Skibotn den 24.02.

Sámediggi guossis Sametinget på besøk

19.1 hadde vi besøk av Mikkel Eskil Mikkelsen og Nils Ante Eira fra Sámediggi – Sametinget. Temaet for møtet var Sametingets arbeid med ny språksenterstrategi.