Artikkelsamling om tre stammers møte

Storfjord språksenter har laget en artikkelsamling som tar for seg et utvalg temaer innenfor «Tre stammers møte» i Storfjord. Heftet er beregnet på grunnskolen og det er laget en artikkel til hvert trinn. Nå er heftene ferdig og delt ut til skolene.  

Vi håper at dette heftet vil være et godt verktøy for å jobbe tverrfaglig med lokalhistorie i skolen. Fagartiklene vil gi både lærere og elever en verdifull innsikt for å skue bakover og forstå sin samtid. Tre stammers møte som undervisningstema er ingen ny satsing i storfjordskolene. Det har vært arbeidet over tid med temaet og det har blant annet vært laget en egen nettside med lokalhistorisk materiale. Flere lokale ildsjeler har jobbet systematisk med dette over tid, både på å samle materiale og å formidle dette i skolen.

Dette heftet inneholder bare et lite utvalg av temaer, men de er forsøkt tilpasset den nye læreplanen Kunnskapsløftet 2020 i form og verdigrunnlag. I den nye læreplanen er identitet og kulturelt mangfold definert som ett av verdigrunnlagene for opplæringen. Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap. 

Dersom du vil lese heftet digitalt, så kan du klikke deg inn på denne linken:
https://issuu.com/colibridesign/docs/ss_artikkelhefte_2020


Flere innlegg

Merikalat kvääniksi
Storfjord

Hilsen fra Kväänin kieliverkko

Språksentrene i Vadsø, Kvænangen, Porsanger og Storfjord samarbeider om dokumentasjon og formidling av kvenske ord og uttrykk. Tidligere har vi laget en liten plakat med

Storfjord

Samiske tradisjonsklær

I anledning samefolketsdag 2016 laget språksenteret film om samiske tradisjonelle klær. Storfjordinger og de som har tilknytning til kommunen uttrykket hva tradisjonelle samiske klær betyr

Storfjord

Tinntrådkurs

Det ble sydd mange fine tinntrådarmband på kurset av syv ivrige deltakere.

Storfjord

Sjøsamisk kultur og duodji

Manndalen husflidslag ved Gunn Isaksen holdt foredrag om sjøsamisk kultur og duodji på Nordkalottsenteret. Hun hadde med duodjiprodukter til fremvising og for salg.

Storfjord

Rognbollesuppe og flatbrød

Fra hverdagsmat til festmat. Sven Mannela og Ann Kristin Hansen arrangerte kurs i rognbollesuppekoking og flatbrødbaking i Skibotn. Det er en rett som fremdeles blir

Storfjord

Kurs i komgagbandveving

Det er startet opp vevekurs på Nordkalottsenteret. Det er stor interesse for kurset, og det er syv deltakere. Deltakerne lærer å veve Lyngenmønster.

Storfjord

Villit elävät

Sammen med de andre kvenske språksentrene jobber vi med å dokumentere og formidle det kvenske språket. Denne oversikten viser de vanligste dyrenavnene på kvensk, med

Storfjord

Kvensk samarbeid: nytt språksenternettverk

2019 ble det kvenske organisasjonskartet utvidet med hele tre nye kvenske språksenter. De kvenske språksentrene i Vadsø, Porsanger, Kvænangen og Storfjord samarbeider har etablert et