Diplom utdeling

Dán jagi leat golbmanuppelogis sis geat leat oassálasttán Gáisi giellaguovddáža giellakurssain čađahan eksámeniid Romssa universitehtas. Ja giellaguovddáš lea ge danne gudnejahttán sin ja addán diploma juohke oktii. 

«Lea nu somá gullat ja oaidnit ahte sámis lassánit giellageavaheaddjit. Sin áŋgirvuohta oahppat ja geavahit sámegiella ađđá movtta min bargui ja ahte mii ovttas nannet sámegiella boahtteáigi.» -Dadjá Gáisi giellaguovddáža beaivválaš jođiheaddji Niklas Labba. 

Gáisi giellaguovddáža 2020 diploma lea ráhkadan dáiddár Inga- Wiktoria Påve ja das lea namma “Immigration”.

//

I år har 13 av de som deltok på samiskkurs på Gáisi gått opp til eksamen på Uit. I den anledning hadde vi en diplomutdeling for alle som besto eksamen i 2020. 

«Det er veldig fint å se at vi får flere samisktalende personer i sapmi. Deres engasjement for å lære seg samisk språk motiverer oss til å jobbe enda mer med å styrke det samiske språket og sammen styrker vi språkets fremtid!» – Niklas labba, Daglig leder på Gáisi. 

Diplomet er laget av kunstneren Inga- Wiktoria Påve og bildet heter “Immigration”.

Flere innlegg

Tromsø

Alfheim lyssatt / Čuvgehan Alfheima

Sámi vahkku oktavuođas čuvgejednot vuosttaš geardde Romssa gávpoga sámi ivnniiguin! Eanaš doalut dan jagáš sámi vahkku oktavuođas eai čađahuvvo, dahje čađahuvvojit digitála hámis Covid- 19

Tromsø

Diplom utdeling

Dán jagi leat golbmanuppelogis sis geat leat oassálasttán Gáisi giellaguovddáža giellakurssain čađahan eksámeniid Romssa universitehtas. Ja giellaguovddáš lea ge danne gudnejahttán sin ja addán diploma juohke

Storfjord

Storfjord

Grunnkurs i kvensk (KVE 0100)

GRUNNKURS KVENSK 10 STP (februar – november 2021) Bli med på Grunnkurs i kvensk (KVE-0100)! Dette er et studiepoenggivende kurs hvor du skal lære: å

Tromsø

Nybegynner kurs i samisk 2021

Gáisi Språksenter starter opp med nybegynnerkurs i nordsamisk på dagtid. Kurset krever ingen forkunnskaper. Undervisningen tilbys i form av forelesninger, læringssti på nettet, øvelser og gruppearbeid. Deltakelse i

Tromsø

Gáisi Dronagirdin | Droneflygning

(Norsk under) Mii lágidit dronagirdimiid ovdalaš juovllaid. Dás beassá oahppat movt girdá unna racingdronain ja dasa lassin namahusaid. Girdin lea heivehuvvon kursan, muhto lea vejolaš

Artikkelsamling om tre stammers møte

Storfjord språksenter har laget en artikkelsamling som tar for seg et utvalg temaer innenfor «Tre stammers møte» i Storfjord. Heftet er beregnet på grunnskolen og

SAM-1034 nordsamisk som fremmedspråk

Lytting og muntlig kommunikasjon 10 studiepoeng 26.august 2020 startet vi opp SAM-1034 kurset! Dette kurset har varighet frem til uke 50 2020.

Kåfjord

Giellavahkku / Språk-uka 2020

Årets språkuke arrangeres i år i uke 43, i tidsrommet 19.-25. oktober. Språksentrene har et hav av artige aktiviteter i denne uka. Målet med Samisk