Gáisi Dronagirdin | Droneflygning

(Norsk under)

Mii lágidit dronagirdimiid ovdalaš juovllaid. Dás beassá oahppat movt girdá unna racingdronain ja dasa lassin namahusaid. Girdin lea heivehuvvon kursan, muhto lea vejolaš fitnat girdimin jus olbmos lea juo máhttu. Kursa lea rabas buohkaide geat háliidit searvat. Oahpu dáfus lea buorebut jus ii leat nuorat go 12 jagi.

Drona birra

Mis sáhttá geahččalit 3 racingdronaid mat heivejit hárjehallamii. Dronat leat gehpes dronat maid eai deatte go 50 grámma. Danin lea vejolaš oadjebasat girdit sálas. Dronain lea maiddái oaivereadju mas sáhttá oaidnit drona govvenáhperahta gova, muhto ii ferte geavahit.

Eanet dieđut:

Gávdnojit min Facebookas

Govat:

Vuosttaš girdin čađahuvvui sotnabeaivvi 13. beaivvi. Guovlal veaháš govaid:

Previous
Next

Vi arrangerer droneflygninger før jul. Hit kan man komme å lære hvordan man flyr med små racingdroner, i tillegg til å lære samiske begreper tilknyttet droner. Flygningen er i all hovedsak et kurs, men det er mulig å komme bare for å fly. Kurset er åpent for alle, men i forhold til læring og forståelse bør man være fylt 12 år. 

Om droner

Man får mulighet til å teste ut 3 racingdroner. Dronene er lett og veier bare 50 gram. Dermed er det mulig å fly sikkert med oss i gymsalen. Dronene har også et FPV-headsett som man kan se gjennom når man flyr, men det er ikke et krav.

Påmelding:

Åpne påmeldingskjema (Microsoft Forms)

Mer informasjon:

Finnes på vår facebookside

Bilder:

Første flygning ble allerede gjennomført på søndag den 13. desember. Vi har lagt ved noen fine bilder.

Flere innlegg

Tromsø

Mii sávvat lihkku nissonbeivviin nissoniidda!

Lea dehálaš čalmmustahttit ahte galggašii leat seamma dásseárvu máilmmis ja dán oktavuođas háliida giellaguovddáš geassit ovdán «SON» sáni. Sohkabealehis sátni «SON» muitala olbmo birra, leaš

Tromsø

Alfheim lyssatt / Čuvgehan Alfheima

Sámi vahkku oktavuođas čuvgejednot vuosttaš geardde Romssa gávpoga sámi ivnniiguin! Eanaš doalut dan jagáš sámi vahkku oktavuođas eai čađahuvvo, dahje čađahuvvojit digitála hámis Covid- 19

Tromsø

Diplom utdeling

Dán jagi leat golbmanuppelogis sis geat leat oassálasttán Gáisi giellaguovddáža giellakurssain čađahan eksámeniid Romssa universitehtas. Ja giellaguovddáš lea ge danne gudnejahttán sin ja addán diploma juohke

Storfjord

Storfjord

Grunnkurs i kvensk (KVE 0100)

GRUNNKURS KVENSK 10 STP (februar – november 2021) Bli med på Grunnkurs i kvensk (KVE-0100)! Dette er et studiepoenggivende kurs hvor du skal lære: å

Tromsø

Nybegynner kurs i samisk 2021

Gáisi Språksenter starter opp med nybegynnerkurs i nordsamisk på dagtid. Kurset krever ingen forkunnskaper. Undervisningen tilbys i form av forelesninger, læringssti på nettet, øvelser og gruppearbeid. Deltakelse i

Tromsø

Gáisi Dronagirdin | Droneflygning

(Norsk under) Mii lágidit dronagirdimiid ovdalaš juovllaid. Dás beassá oahppat movt girdá unna racingdronain ja dasa lassin namahusaid. Girdin lea heivehuvvon kursan, muhto lea vejolaš

Artikkelsamling om tre stammers møte

Storfjord språksenter har laget en artikkelsamling som tar for seg et utvalg temaer innenfor «Tre stammers møte» i Storfjord. Heftet er beregnet på grunnskolen og