Nybegynner kurs i samisk 2021

Gáisi Språksenter starter opp med nybegynnerkurs i nordsamisk på dagtid. Kurset krever ingen forkunnskaper. Undervisningen tilbys i form av forelesninger, læringssti på nettet, øvelser og gruppearbeid. Deltakelse i kurset forutsetter egen innsats og engasjement. 

Dette er et samarbeid med Universitetet i Tromsø og det gir deg mulighet til å ta eksamen og få tildelt 20 studiepoeng, men det er ikke noe krav ved påmelding til kurs. 

Kursets varighet: februar – november 2021, totalt 140 timer + noen helger.  

  • Oppstart: 2.2.2021 
  • Sted: Tromsø bibliotek, undervisningsrommet.  
  • Når: Tirsdager og torsdager,  kl. 14:30 – 16:15 

I løpet av kurset skal deltakerne lære å:

  • bøye verb i nåtid og fortid
  • bøye substantiv og pronomen i kasus
  • lage tallordsfraser i nominativ
  • bøye adjektiv i entall og flertall, og i attributtform
  • lage enkle setninger på nordsamisk basert på et ordforråd som dekker dagligdagse temaer og situasjoner

Læringsstien har 12 trinn, med 2-5 underkapitler. Her finner du forklaringer om ordbøyning, stadieveksling og setningsstruktur. I tillegg inneholder hvert trinn også tekster, øvelser og lenker til mer detaljerte grammatikkforklaringer.  Selv om kurset vektlegger grammatikk og setningsstruktur, er det nødvendig å jobbe med enkle tekster for å øve på praktisk bruk av språket. Undervisningsspråk er norsk. 

For mer info om kurset og læringsstien: HER

Flere innlegg

Tromsø

Alfheim lyssatt / Čuvgehan Alfheima

Sámi vahkku oktavuođas čuvgejednot vuosttaš geardde Romssa gávpoga sámi ivnniiguin! Eanaš doalut dan jagáš sámi vahkku oktavuođas eai čađahuvvo, dahje čađahuvvojit digitála hámis Covid- 19

Tromsø

Diplom utdeling

Dán jagi leat golbmanuppelogis sis geat leat oassálasttán Gáisi giellaguovddáža giellakurssain čađahan eksámeniid Romssa universitehtas. Ja giellaguovddáš lea ge danne gudnejahttán sin ja addán diploma juohke

Storfjord

Storfjord

Grunnkurs i kvensk (KVE 0100)

GRUNNKURS KVENSK 10 STP (februar – november 2021) Bli med på Grunnkurs i kvensk (KVE-0100)! Dette er et studiepoenggivende kurs hvor du skal lære: å

Tromsø

Nybegynner kurs i samisk 2021

Gáisi Språksenter starter opp med nybegynnerkurs i nordsamisk på dagtid. Kurset krever ingen forkunnskaper. Undervisningen tilbys i form av forelesninger, læringssti på nettet, øvelser og gruppearbeid. Deltakelse i

Tromsø

Gáisi Dronagirdin | Droneflygning

(Norsk under) Mii lágidit dronagirdimiid ovdalaš juovllaid. Dás beassá oahppat movt girdá unna racingdronain ja dasa lassin namahusaid. Girdin lea heivehuvvon kursan, muhto lea vejolaš

Artikkelsamling om tre stammers møte

Storfjord språksenter har laget en artikkelsamling som tar for seg et utvalg temaer innenfor «Tre stammers møte» i Storfjord. Heftet er beregnet på grunnskolen og

SAM-1034 nordsamisk som fremmedspråk

Lytting og muntlig kommunikasjon 10 studiepoeng 26.august 2020 startet vi opp SAM-1034 kurset! Dette kurset har varighet frem til uke 50 2020.

Kåfjord

Giellavahkku / Språk-uka 2020

Årets språkuke arrangeres i år i uke 43, i tidsrommet 19.-25. oktober. Språksentrene har et hav av artige aktiviteter i denne uka. Målet med Samisk