Alfheim lyssatt / Čuvgehan Alfheima

Sámi vahkku oktavuođas čuvgejednot vuosttaš geardde Romssa gávpoga sámi ivnniiguin! Eanaš doalut dan jagáš sámi vahkku oktavuođas eai čađahuvvo, dahje čađahuvvojit digitála hámis Covid- 19 dávda njoammuma geažil.Gáisi giellaguovddáš, MSM – Midnight Sun Marathon ja Nordlysfestivalen háliidit čalmmustahttet sámevuođa ivdnečuovggaiguin Romssa gávpogis. Earret eará čuvgejednot Alfheim vuojadanbáikki. Que Professional AS lea dán vahkkoloahpa Romssa suohkaniin, Gáisi giellaguovddážiin ja Fritids Audiatoriin ráhkkanadden stuora ja albmái LED-installašuvnna mii govvida sámi leavgga Alfheim vuojadanbáikkis. Designa lea Lars Bjørgesæter ráhkadan. Sámi leavga čalmmusta sámiid, Sámi eatnama ja sámi ivnniid. Rieggá govvida beaivve (ruoksadin) ja mánu (alidin). Fiskes ja ruoná ivnnit ges govveba luonddu ja elliid. Guovvamánu 6. beaivvi sámeálbmotbeaivvi čuvgejuvvo maiddái Fjellheisen ja ráđđeviessu sámi ivnniiguin.

——

Før første gang lyssettes Tromsø by i samiske farger under samisk uke!Det meste av årets program under samisk uke er avlyst eller gjennomføres digitalt, dette på grunn av risken for spredning av Covid-19 viruset.Gáisi giellaguovddáš, MSM – Midnight Sun Marathon og Nordlysfestivalen ønsker til tross for dette å synliggjøre det samiske gjennom å lyssette Tromsø by i samiske farger, blant annet Alfheim svømmehall. Que Professional AS har sammen med Tromsø kommune, Gáisi giellaguovddáš og Fritids Audiator, denne helgen klargjort en stor og omfattende LED-installasjon som skal illustrere det samiske flagget på Alfheim svømmehall. Installasjonen er designet av Lars Bjørgesæter. Det samiske flagget representerer samene, Sápmi og de samiske fargene. Sirkelen symboliserer solen (rødt) og månen (blått). Det gule og grønne skal forestille naturen og dyrene i samisk kultur. Under feiringen av samenes nasjonaldag 6. februar lyssettes også fjellheisen samt rådhuset med de samiske fargene. iddái Fjellheisen ja ráđđeviessu sámi ivnniiguin.Foto: David Jensen / Jensen Media

Bilder / Govat: David Jensen / Jensen Media

Flere innlegg

Tromsø

Alfheim lyssatt / Čuvgehan Alfheima

Sámi vahkku oktavuođas čuvgejednot vuosttaš geardde Romssa gávpoga sámi ivnniiguin! Eanaš doalut dan jagáš sámi vahkku oktavuođas eai čađahuvvo, dahje čađahuvvojit digitála hámis Covid- 19

Tromsø

Diplom utdeling

Dán jagi leat golbmanuppelogis sis geat leat oassálasttán Gáisi giellaguovddáža giellakurssain čađahan eksámeniid Romssa universitehtas. Ja giellaguovddáš lea ge danne gudnejahttán sin ja addán diploma juohke

Storfjord

Storfjord

Grunnkurs i kvensk (KVE 0100)

GRUNNKURS KVENSK 10 STP (februar – november 2021) Bli med på Grunnkurs i kvensk (KVE-0100)! Dette er et studiepoenggivende kurs hvor du skal lære: å

Tromsø

Nybegynner kurs i samisk 2021

Gáisi Språksenter starter opp med nybegynnerkurs i nordsamisk på dagtid. Kurset krever ingen forkunnskaper. Undervisningen tilbys i form av forelesninger, læringssti på nettet, øvelser og gruppearbeid. Deltakelse i

Tromsø

Gáisi Dronagirdin | Droneflygning

(Norsk under) Mii lágidit dronagirdimiid ovdalaš juovllaid. Dás beassá oahppat movt girdá unna racingdronain ja dasa lassin namahusaid. Girdin lea heivehuvvon kursan, muhto lea vejolaš

Artikkelsamling om tre stammers møte

Storfjord språksenter har laget en artikkelsamling som tar for seg et utvalg temaer innenfor «Tre stammers møte» i Storfjord. Heftet er beregnet på grunnskolen og

SAM-1034 nordsamisk som fremmedspråk

Lytting og muntlig kommunikasjon 10 studiepoeng 26.august 2020 startet vi opp SAM-1034 kurset! Dette kurset har varighet frem til uke 50 2020.

Kåfjord

Giellavahkku / Språk-uka 2020

Årets språkuke arrangeres i år i uke 43, i tidsrommet 19.-25. oktober. Språksentrene har et hav av artige aktiviteter i denne uka. Målet med Samisk