Alfheim lyssatt / Čuvgehan Alfheima

Sámi vahkku oktavuođas čuvgejednot vuosttaš geardde Romssa gávpoga sámi ivnniiguin! Eanaš doalut dan jagáš sámi vahkku oktavuođas eai čađahuvvo, dahje čađahuvvojit digitála hámis Covid- 19 dávda njoammuma geažil.Gáisi giellaguovddáš, MSM – Midnight Sun Marathon ja Nordlysfestivalen háliidit čalmmustahttet sámevuođa ivdnečuovggaiguin Romssa gávpogis. Earret eará čuvgejednot Alfheim vuojadanbáikki. Que Professional AS lea dán vahkkoloahpa Romssa suohkaniin, Gáisi giellaguovddážiin ja Fritids Audiatoriin ráhkkanadden stuora ja albmái LED-installašuvnna mii govvida sámi leavgga Alfheim vuojadanbáikkis. Designa lea Lars Bjørgesæter ráhkadan. Sámi leavga čalmmusta sámiid, Sámi eatnama ja sámi ivnniid. Rieggá govvida beaivve (ruoksadin) ja mánu (alidin). Fiskes ja ruoná ivnnit ges govveba luonddu ja elliid. Guovvamánu 6. beaivvi sámeálbmotbeaivvi čuvgejuvvo maiddái Fjellheisen ja ráđđeviessu sámi ivnniiguin.

——

Før første gang lyssettes Tromsø by i samiske farger under samisk uke!Det meste av årets program under samisk uke er avlyst eller gjennomføres digitalt, dette på grunn av risken for spredning av Covid-19 viruset.Gáisi giellaguovddáš, MSM – Midnight Sun Marathon og Nordlysfestivalen ønsker til tross for dette å synliggjøre det samiske gjennom å lyssette Tromsø by i samiske farger, blant annet Alfheim svømmehall. Que Professional AS har sammen med Tromsø kommune, Gáisi giellaguovddáš og Fritids Audiator, denne helgen klargjort en stor og omfattende LED-installasjon som skal illustrere det samiske flagget på Alfheim svømmehall. Installasjonen er designet av Lars Bjørgesæter. Det samiske flagget representerer samene, Sápmi og de samiske fargene. Sirkelen symboliserer solen (rødt) og månen (blått). Det gule og grønne skal forestille naturen og dyrene i samisk kultur. Under feiringen av samenes nasjonaldag 6. februar lyssettes også fjellheisen samt rådhuset med de samiske fargene. iddái Fjellheisen ja ráđđeviessu sámi ivnniiguin.Foto: David Jensen / Jensen Media

Bilder / Govat: David Jensen / Jensen Media

Flere innlegg

Tromsø

Duodji kafe med veileder

Gaisi språksenter arrangerer 2 ganger i måneden duodjikafe med Martine Mo (duodji-intstituttet) som veileder. I tidsrommet februar til juni. Annenhver gang for ungdom (13 år-20

Storfjord

Rognbollesuppe og flatbrød

Fra hverdagsmat til festmat. Sven Mannela og Ann Kristin Hansen arrangerte kurs i rognbollesuppekoking og flatbrødbaking i Skibotn. Det er en rett som fremdeles blir

Storfjord

Kurs i komgagbandveving

Det er startet opp vevekurs på Nordkalottsenteret. Det er stor interesse for kurset, og det er syv deltakere. Deltakerne lærer å veve Lyngenmønster.

Storfjord

Villit elävät

Sammen med de andre kvenske språksentrene jobber vi med å dokumentere og formidle det kvenske språket. Denne oversikten viser de vanligste dyrenavnene på kvensk, med

Storfjord

Kvensk samarbeid: nytt språksenternettverk

2019 ble det kvenske organisasjonskartet utvidet med hele tre nye kvenske språksenter. De kvenske språksentrene i Vadsø, Porsanger, Kvænangen og Storfjord samarbeider har etablert et