Mii sávvat lihkku nissonbeivviin nissoniidda!

Lea dehálaš čalmmustahttit ahte galggašii leat seamma dásseárvu máilmmis ja dán oktavuođas háliida giellaguovddáš geassit ovdán «SON» sáni. Sohkabealehis sátni «SON» muitala olbmo birra, leaš go nisu dahje almmái. Olbmuid bargguin lei seamma olu árvu sámi servodagas, nu ahte ii lean dárbu earuhit bargi sohkabeali.

Lea go dus eará jurdda manne davvisámegielas geavahuvvo sohkabealehis sátni «SON»?

//

Vi gratulerer alle kvinner med Kvinnedagen!

Det er viktig å markere at verden burde være likestilt og den anledning vil vi som et samisk språksenter trekke fem det samiske begrepet «SON». Det fantastiske kjønnsnøytrale pronomenet «SON» gjør at det ikke spiller noen rolle om du er dame eller mann. Dette kan komme av at arbeidet en gjorde i det samiske samfunnet ble like mye verdsatt, uavhenging av kjønnet til vedkommende.

Hva tenker du er grunnen til at man i nordsamisk bruker et kjønnsnøytralt pronom «SON»?

Flere innlegg

Tromsø

Mii sávvat lihkku nissonbeivviin nissoniidda!

Lea dehálaš čalmmustahttit ahte galggašii leat seamma dásseárvu máilmmis ja dán oktavuođas háliida giellaguovddáš geassit ovdán «SON» sáni. Sohkabealehis sátni «SON» muitala olbmo birra, leaš

Tromsø

Alfheim lyssatt / Čuvgehan Alfheima

Sámi vahkku oktavuođas čuvgejednot vuosttaš geardde Romssa gávpoga sámi ivnniiguin! Eanaš doalut dan jagáš sámi vahkku oktavuođas eai čađahuvvo, dahje čađahuvvojit digitála hámis Covid- 19

Tromsø

Diplom utdeling

Dán jagi leat golbmanuppelogis sis geat leat oassálasttán Gáisi giellaguovddáža giellakurssain čađahan eksámeniid Romssa universitehtas. Ja giellaguovddáš lea ge danne gudnejahttán sin ja addán diploma juohke

Storfjord

Storfjord

Grunnkurs i kvensk (KVE 0100)

GRUNNKURS KVENSK 10 STP (februar – november 2021) Bli med på Grunnkurs i kvensk (KVE-0100)! Dette er et studiepoenggivende kurs hvor du skal lære: å

Tromsø

Nybegynner kurs i samisk 2021

Gáisi Språksenter starter opp med nybegynnerkurs i nordsamisk på dagtid. Kurset krever ingen forkunnskaper. Undervisningen tilbys i form av forelesninger, læringssti på nettet, øvelser og gruppearbeid. Deltakelse i

Tromsø

Gáisi Dronagirdin | Droneflygning

(Norsk under) Mii lágidit dronagirdimiid ovdalaš juovllaid. Dás beassá oahppat movt girdá unna racingdronain ja dasa lassin namahusaid. Girdin lea heivehuvvon kursan, muhto lea vejolaš

Artikkelsamling om tre stammers møte

Storfjord språksenter har laget en artikkelsamling som tar for seg et utvalg temaer innenfor «Tre stammers møte» i Storfjord. Heftet er beregnet på grunnskolen og