Mii sávvat lihkku nissonbeivviin nissoniidda!

Lea dehálaš čalmmustahttit ahte galggašii leat seamma dásseárvu máilmmis ja dán oktavuođas háliida giellaguovddáš geassit ovdán «SON» sáni. Sohkabealehis sátni «SON» muitala olbmo birra, leaš go nisu dahje almmái. Olbmuid bargguin lei seamma olu árvu sámi servodagas, nu ahte ii lean dárbu earuhit bargi sohkabeali.

Lea go dus eará jurdda manne davvisámegielas geavahuvvo sohkabealehis sátni «SON»?

//

Vi gratulerer alle kvinner med Kvinnedagen!

Det er viktig å markere at verden burde være likestilt og den anledning vil vi som et samisk språksenter trekke fem det samiske begrepet «SON». Det fantastiske kjønnsnøytrale pronomenet «SON» gjør at det ikke spiller noen rolle om du er dame eller mann. Dette kan komme av at arbeidet en gjorde i det samiske samfunnet ble like mye verdsatt, uavhenging av kjønnet til vedkommende.

Hva tenker du er grunnen til at man i nordsamisk bruker et kjønnsnøytralt pronom «SON»?

Flere innlegg

Tromsø

Duodji kafe med veileder

Gaisi språksenter arrangerer 2 ganger i måneden duodjikafe med Martine Mo (duodji-intstituttet) som veileder. I tidsrommet februar til juni. Annenhver gang for ungdom (13 år-20

Storfjord

Rognbollesuppe og flatbrød

Fra hverdagsmat til festmat. Sven Mannela og Ann Kristin Hansen arrangerte kurs i rognbollesuppekoking og flatbrødbaking i Skibotn. Det er en rett som fremdeles blir

Storfjord

Kurs i komgagbandveving

Det er startet opp vevekurs på Nordkalottsenteret. Det er stor interesse for kurset, og det er syv deltakere. Deltakerne lærer å veve Lyngenmønster.

Storfjord

Villit elävät

Sammen med de andre kvenske språksentrene jobber vi med å dokumentere og formidle det kvenske språket. Denne oversikten viser de vanligste dyrenavnene på kvensk, med

Storfjord

Kvensk samarbeid: nytt språksenternettverk

2019 ble det kvenske organisasjonskartet utvidet med hele tre nye kvenske språksenter. De kvenske språksentrene i Vadsø, Porsanger, Kvænangen og Storfjord samarbeider har etablert et