En kjapp innføring i nordsamisk Digitalt!

Digitalt

5. februar 2021
14:00 – 15:00

NB! Påmelding kreves / FUOM! Dieđiheapmi gáibiduvvo.Er du litt nysgjerrig på nordsamisk? Meld deg på og få en kjapp innføring digitalt gjennom Zoom, fredag 5. februar, kl. 14:00.I løpet av en time lærer du:
– Det nordsamiske alfabetet
– Å telle
– Hilsemåter
– En anvendelig «bli kjent» samtale
– En sang
– Om dagens situasjon for de samiske språkene
– Et utvalg av ellers nyttige gloser og uttrykk
Dette arrangementet er på Zoom.
Send din e-postadresse til:
jonni.skoglund@gmail.com
– så får du tilsendt en link.

//


Lea go beroštupmi davvisámegillii? Dieđit iežat digitala deaivvadeapmái ja oahpa veahá!Snoagga diimmus oahpat:
– Davvi sámi álfabehta
– Lohkat logi
– Dearvvahanvugiid
– Oahpasnuvvan ságastallama
– Lávlaga
– Veahá sámegielaid dili birra
– Anolaš sániid
Dát doalut leat juogo Zoom’as. Sáddet iežat e-poastta deike:
jonni.skoglund@gmail.com
– ja de oažžut don linkka.