Arrangement

Sámi Lunšdeaivvadeapmi

Sámi Giellavahkkus (vahkku 43), SSDN ja Gáisi Giellaguovddáš lágidit Sámi lunšdeaivvadeami Teorifagskantinas Universitehtas Romssas, gaskavahkku golgotmánu 21. beaivvvi. Das beassat sihke lohkat, gullat ja geavahit sámegiela.
Dii sáhttibehtet boahtit deaivvadeapmái gaskal dii. 11 – 13, ja mii guossohit didjiide álkkes biepmu (ovd. baguett, wraps, toast, láibbáš jna.) ja juhkkamuša maid ieš válljet.
Buohkat leat bures boahtin, muhto Covid19 geažil, mii leat várren beavddi dušše 20 olbmui.
——————————————————————
I forbindelse med Samisk Språkuke (uke 43), arrangerer SSDN og Gáisi Giellaguovddáš Samisk lunsjtreff i Teorifagskantina på Universitetet i Tromsø, onsdag den 21. Oktober. Her får dere mulighet til å både lese, høre og bruke det samiske språket.
Dere kan komme til lunsjmellom kl. 11 – 13, og vi serverer dere enkel mat (f. eks. baguett, wraps, toast, rundstykker etc.) og valgfri drikke.
Alle er velkommen, men vi har kun reservert bord til 20 stykker på grunn av Covid19.

Les mer »

Sámi Lunšdeaivvadeapmi

SSDN ja Gáisi Giellaguovddáš lágidit Sámi lunšdeaivvadeami Teorifagskantinas Universitehtas Romssas, gaskavahkku Skábmamanu 4. beaivvvi.
Das beassat sihke gullat ja geavahit sámegiela.
Dii sáhttibehtet boahtit deaivvadeapmái gaskal dii. 11 – 13, ja mii guossohit didjiide álkkes biepmu (ovd. baguett, wraps, toast, láibbáš jna.) ja juhkkamuša maid ieš válljet.
Buohkat leat bures boahtin, muhto Covid19 geažil, mii leat várren beavddi dušše 20 olbmui.
//
SSDN og Gáisi Giellaguovddáš arrangerer Samisk lunsjtreff i Teorifagskantina på Universitetet i Tromsø, onsdag den 4. November.
Her får dere mulighet til å både høre og bruke det samiske språket.
Dere kan komme til lunsjen mellom kl. 11 – 13, og vi serverer dere enkel mat (f. eks. baguett, wraps, toast, rundstykker etc.) og valgfri drikke.
Alle er velkommen, men vi har kun reservert bord til 20 stykker på grunn av Covid19.

Les mer »

Racingdrone girdinkursa / Racingdronekurs

Mii lágidit dronegirdin kurssaid gos sáhttá oahppat min racingdronaidguin girdit. Sáhttá maid váldit mielde iežas unna dronaža ruovttus (max 20 cm ja max 200 gram).
Kursa heive buot nuoraide/studeanttaide geat háliidit oahppat girdit dronain sihke fálaštallan, boazodoalu ja govven stoahkama dáfus. Mii maid oahpahit sámi namahusaid mat leat čadnon dronegirdimii. Girdit fálaštallanhálla siste.
//
Vi arrangerer dronerace flygningskurs der man kan lære å fly racingdroner. Man kan også ta med sin egen lille drone hjemmefra (max 20 cm og max 200 gram).
Kurset passer til alle ungdommer/studenter som ønsker å lære seg å fly en drone som sport, reindrift og fotografering ved lek. Vi lærer også samiske begrep som er knyttet til droneracing. Vi flyr inne på gymsalen til Alfheim svømmehall.
Sisačállin / påmelding:
https://bit.ly/samiskdrone

Les mer »

Dronekurs / Dronekursa

Mii lágidit dronegirdin kurssaid gos sáhttá oahppat min racingdronaidguin girdit. Sáhttá maid váldit mielde iežas unna dronaža ruovttus (max 20 cm ja max 200 gram). Kursa heive buot nuoraide/studeanttaide geat háliidit oahppat girdit dronain sihke fálaštallan, boazodoalu ja govven stoahkama dáfus. Mii maid oahpahit sámi namahusaid mat leat čadnon dronegirdimii. Girdit fálaštallanhálla siste. // Vi arrangerer dronerace flygningskurs der man kan lære å fly racingdroner. Man kan også ta med sin egen lille drone hjemmefra (max 20 cm og max 200 gram). Kurset passer til alle ungdommer/studenter som ønsker å lære seg å fly en drone som sport, reindrift og fotografering ved lek. Vi lærer også samiske begrep som er knyttet til droneracing. Vi flyr inne på gymsalen til Alfheim svømmehall.

Les mer »

Sorter på sted