Arrangement

Sámi Jitnositlohkkan

Sotnabeaivvi skábmamánu 29. beaivvi, lágida Gáisi Giellaguovddáš jitnositlohkama sámi mánáide dii. 14 – 15. Mii lohkat 1 – 2 girjji, sorjavaččat dan ektui máid ollet.
Mii leat várren oahpahuslanja mánáidossodagas. Doppe leat saji 5 bearrašiidda / kohortjoavkkuide. Oahpahuslanjas leat sierra čohkkánsajit juohke bearrašii / kohortjovkui nu ahte lea 1 mehter gaska nuppi joavkkuide.
Buohkat geat servet fertejit sisačállit namain ja telefovdnanummiriin QR kode bokte. Dat lea olámuttos girjerádjosis, ja doppe lea maid antibac olu sajiin.
//
Søndag 29. November arrangerer Gáisi Språksenter høytlesing for samiske småbarn fra kl. 14 – 15. Vi leser opp 1 – 2 samiske barnebøker, helt avhengig av hva vi rekker.
Vi har reservert rom på undervisningsrommet i barneavdelingen, hvor det er plass til 5 familier / kohorter. Her vil det være separate sitteplasser for hver familie / kohort med 1 m avstand til neste gruppe.
Alle som deltar må registrere seg med navn og telefonnummer via QR kode. Denne er tilgjengelig på biblioteket, og det vil være plassert antibac flere steder.

Les mer »

Sy din egen luhkka!

Tvibit og Gáisi Giellaguovddaš/Språksenter arrangerer et luhkka-kurs for unge mellom 15-30 år, bli med å sy en luhkka!
Kurset er gratis og vi stiller med stoff, bånd, symaskiner og alt du måtte trenge for å lage din helt unike luhkka. Det forventes at kursdeltagerne har litt sy/symaskin erfaring og om du har egen symaskin, ta den gjerne med og bruk den på kurset (det er mye lettere å sy med en symaskin man er vant til å bruke).
Kursholder: Mariann M. Josefsen

Timeplanen for kurset:
* Fredag: 30. oktober, kl: 19.00 – 21.00 (tilpasser mønster og klipper ut deler)
* Lørdag 31. oktober, kl: 10.00 – 17.00 (begynner å sy)
* Søndag 01. november, kl: 10.00 – 17.00 (ferdigstiller produktet)

Les mer »

Sámi escaperoom-eahket

Juovllamánu 3. beaivvi Gáisi Giellaguovddáš lágidit Sámi Escape-room-eahket.
Das beassat hupmat sámegiela, muhto olles lágideapmi dáhpáhuvva dárugillii dahje eŋgelasgillii.
Covid19 geažil, mis leat dušše 15 saji – nu ahte lea «Første mann til mølla»!
Mii fertet juohkit iežamet kohort-juovkkuide, nu ahte váldet ainnas mielde muhtima geainna don háliidat leahkit seamma joavkkus! 🙂
Doalu lea nuvttá 😊
Sádde dieđu:
ann-marie.aviaq.dorph@tromso.kommune.no
//
Den 3. Desember arrangerer Gáisi Giellaguovddáš Sámi Escape Room-kveld.
Her får dere mulighet til å snakke samisk, men selve opplegget foregår på norsk eller engelsk.
På grunn av Covid19, har vi kun plasser til 15 stk – så det er «første mann til mølla»! Vi er også nødt til å dele oss i kohorter, så ta gjerne med noen du ønsker å være i gruppe med! 🙂
Arrangementet er gratis 😊
Send påmelding til:
ann-marie.aviaq.dorph@tromso.kommune.no

Les mer »

Tinnarmbånd kurs / Datnegiehtabátti kursa

Mii lágidit Tvibitain Datnegiehtabátti kursa nuoraide gaskal 15- 30 jagi!
Boađe oahpat gorrut iežat Datnegiehtabátti- kursa lea nuvttá!
Mánnodaga 7. beaivvi juovlamánus, dii 16:00 – 20:00.
Mis lea buot ávdnasat máid dárbbašat.
Bures boahtin!
//
I samarbeid med Tvibit arrangerer vi tinnarmbånd kurs for unge mellom 15-30 år!
Bli med å lær å lage ditt eget tinnarmbånd – helt gratis!
Mandag 7. desember, klokka 16.00 -20.00 på Tvibit.
Vi stiller med alt du trenger av materiale.
Velkommen!

Les mer »

Sámi kahoot eahket

Gaskavahkku juovlamánu 16. beaivve mii lágidit FAS Sámi Kahoot-eahket Skansenis, gos beassat sihke lohkat ja geavahit sámegiela. Vuoitit ožžot fiinna vuoittuid, muhto mis leat dušše 15 saji – nu ahte lea “første mann til mølla”!
Mii guossohit sihke pizza (!!) ja juhkkamuša. Danne fertet ilmmuhit jus don jurddašat boahtit – nu ahte mii diehtit man olu pizza mii galgat diŋgot 
Mii addit dieđu sidjiide ge ožžot saji.
Bures boahtin!
Sádde dieđu:
ann-marie.aviaq.dorph@tromso.kommune.no
//
Onsdag den 16. desember arrangerer vi Samisk Kahoot-kveld på Skansen IGJEN, hvor du får både lese og bruke det samiske språket. Vinnerne av Kahooten får fine premier, men vi har kun 15 plasser – så det er «første mann til mølla»!
Vi serverer både pizza (!!) og drikke. Derfor er du nødt til å si ifra om du tenker å komme, så vi vet hvor mye pizza vi skal bestille 
Vi gir beskjed hvem som får plass.
Velkommen!
Gi beskjed til:
ann-marie.aviaq.dorph@tromso.kommune.no

Les mer »

Sorter på sted