Rávdnjemuotkkis dolastallan ja oaggun

Hella

23. mars 2021
11:00

Dal lea giđđa ollen Romsii! Mii vuolgit čáppadálkkis dolastallat ja oaggut Rávdnjemuotkkis, ja sávvat ahte don maid vuolggát fárrui.Rádjemuotkkis dohppe guolli buoremusat ullin, juste dalle go rávdnji golggiha. Mii doaivut ahte buoremus oaggunáigi lea dii 11:30. Oaggunmátki lea somá, muhto go stuora guolli dohppe, de lea somámus.Mii cáhkkehit dola ja vuoššat gáfe! Mii illudit somás beaivái dollagáttis.
Váldde mielde oaggunstávrrá ja juoidá máid sáhtát bassit, jus it darvet guoli. (Mii veahkehit guoli bassit dollagáttis.)Goas: Sotnabeaivvi 23/5 dii 11:00 – 13:00.
Gos: Rávdnjemuotkkis, don gávnnat min dollagáttis lássáid buohta.
Rabas buohkaide.
//
Grilling og fisking i Hella!Endelig er det vår i Tromsø og vi benytter oss av godværet til en utedag i Hella med grilling å fisking!Siden tidevannet er med på å bestemme når det er størst sjanse for å få fisk i Hella straumen, regner vi med at det er best fiske kl 11:30. En fisketur er jo trossalt langt mer artig om man får fisk, og vi håper at denne kalkulasjonen av tidevannet gir oss stor fangst!Vi fyrer bål, og koker kaffe til de som kommer. Ta med fiskestang og noe å grille, i tilfelle du ikke får fisk. Ps.. Vi hjelper deg å grille fisken om du får en på kroken!Når: Søndag 23/5 kl 11.00 – 13:00.
Hvor: Hella, du finner oss ved en grillplass ved svabergan.Vi ser frem til en trivelig dag i sosiale lag rundt bålet. Åpent for alle aldre