SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk

4.mai 2020
Kl.16:30-18:15

Snakke kurs i samisk med eksamen på UiT i mai 2020