SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk

11.mars 2020
Kl.1630-18:15

Snakke kurs i samisk med eksamen på UiT i mai 2020