Sámástit – Snakkekurs

Vi tilbyr snakke-trening for deg som har gjennomført SAM-1034 eller lignende. Kurset passer veldig bra om du vil ta eksamen i desember.

Gáisi giellaguovddaš, Søndre Tollbu gate 8.

24.8.2020 kl. 17:00 -18:15