Sámi escaperoom-eahket

Juovllamánu 3. beaivvi Gáisi Giellaguovddáš lágidit Sámi Escape-room-eahket. Das beassat hupmat sámegiela, muhto olles lágideapmi dáhpáhuvva dárugillii dahje eŋgelasgillii. Covid19 geažil, mis leat dušše 15 saji - nu ahte lea "Første mann til mølla"! Mii fertet juohkit iežamet kohort-juovkkuide, nu ahte váldet ainnas mielde muhtima geainna don háliidat leahkit seamma joavkkus! 🙂 Doalu lea nuvttá 😊 Sádde dieđu: ann-marie.aviaq.dorph@tromso.kommune.no // Den 3. Desember arrangerer Gáisi Giellaguovddáš Sámi Escape Room-kveld. Her får dere mulighet til å snakke samisk, men selve opplegget foregår på norsk eller engelsk. På grunn av Covid19, har vi kun plasser til 15 stk – så det er «første mann til mølla»! Vi er også nødt til å dele oss i kohorter, så ta gjerne med noen du ønsker å være i gruppe med! 🙂 Arrangementet er gratis 😊 Send påmelding til: ann-marie.aviaq.dorph@tromso.kommune.no

Artic Escaperoom Tromsø

17:30-19:30