Sámi Jitnositlohkkan

Sotnabeaivvi skábmamánu 29. beaivvi, lágida Gáisi Giellaguovddáš jitnositlohkama sámi mánáide dii. 14 – 15. Mii lohkat 1 – 2 girjji, sorjavaččat dan ektui máid ollet. Mii leat várren oahpahuslanja mánáidossodagas. Doppe leat saji 5 bearrašiidda / kohortjoavkkuide. Oahpahuslanjas leat sierra čohkkánsajit juohke bearrašii / kohortjovkui nu ahte lea 1 mehter gaska nuppi joavkkuide. Buohkat geat servet fertejit sisačállit namain ja telefovdnanummiriin QR kode bokte. Dat lea olámuttos girjerádjosis, ja doppe lea maid antibac olu sajiin. // Søndag 29. November arrangerer Gáisi Språksenter høytlesing for samiske småbarn fra kl. 14 – 15. Vi leser opp 1 – 2 samiske barnebøker, helt avhengig av hva vi rekker. Vi har reservert rom på undervisningsrommet i barneavdelingen, hvor det er plass til 5 familier / kohorter. Her vil det være separate sitteplasser for hver familie / kohort med 1 m avstand til neste gruppe. Alle som deltar må registrere seg med navn og telefonnummer via QR kode. Denne er tilgjengelig på biblioteket, og det vil være plassert antibac flere steder.

Tromsø Bibliotek

14:00-16:00