Sámi kahoot eahket

Gaskavahkku juovlamánu 16. beaivve mii lágidit FAS Sámi Kahoot-eahket Skansenis, gos beassat sihke lohkat ja geavahit sámegiela. Vuoitit ožžot fiinna vuoittuid, muhto mis leat dušše 15 saji - nu ahte lea “første mann til mølla”! Mii guossohit sihke pizza (!!) ja juhkkamuša. Danne fertet ilmmuhit jus don jurddašat boahtit – nu ahte mii diehtit man olu pizza mii galgat diŋgot  Mii addit dieđu sidjiide ge ožžot saji. Bures boahtin! Sádde dieđu: ann-marie.aviaq.dorph@tromso.kommune.no // Onsdag den 16. desember arrangerer vi Samisk Kahoot-kveld på Skansen IGJEN, hvor du får både lese og bruke det samiske språket. Vinnerne av Kahooten får fine premier, men vi har kun 15 plasser – så det er «første mann til mølla»! Vi serverer både pizza (!!) og drikke. Derfor er du nødt til å si ifra om du tenker å komme, så vi vet hvor mye pizza vi skal bestille  Vi gir beskjed hvem som får plass. Velkommen! Gi beskjed til: ann-marie.aviaq.dorph@tromso.kommune.no

Digitalt

16. desember 2020
18:00-20:00