Speallaneahket

Skansen

5. mai 2021
19:00 – 21:00

Logat go, vai leat go lohkan SAM-kurssaid? Searvva áinnas de speallaneahkedii!Mis leat moadde somás sámi beavdespealu maiguin beasat hárjehallat sámegiela! Disdaga miessemánu 11. b. diibmu 19:00.Searvva oahppat ja geavahit giela suohtas vugiin! Beasat eará sámegielstudeanttaiguin ovttastallat ja deaivvadit!
Lea drop-in ja njoammunguorrama dihte lea čáliheapmi go boađát.
Ii leat sadji go eanemusat 20 olbmuide.Midjiide lea dehálaš eastadit njoammuma, ja dan dihte sihtat bissut ruovttus jus leat buozas.Bures boahtin!
//
Studerer du, eller har du studert samiskfag? Da kan du bli med på spillkveld!Vi finner frem forskjellige samiske brettspill som hjelper deg i gang med å praktisere det nordsamiske på Skansen tirsdag 11. mai, klokka 19.00!Bli med å lær samisk på en morsom måte og møt andre studenter som også har/studerer samisk.
Drop inn og registrering for smittesporing ved ankomst.
Det er plass til max 20 personer.Vi tar forhåndsregler med smittevern, og hvis du har sykdomssymptomer må du holde deg hjemme.Velkommen!