Teáhter ja juoigan – Samisk teater og joik


23. juni 2021
11:00-15:00

24. juni 2021
11:00-15:00

25. juni 2021
11:00-15:00

Teáhter ja juoigan lea geasseskuvlafálaldat mánáide ja nuoraide geat beroštit ovdanbuktit lávddis!

Dás oahpat bargat teakstaovdanbuktimiin, improviseremiin, jietnageavahemiin, lihkastagaiguin ja juoigamiin, ja maiddái Romssa sámi historjjáin. Teáhter ja juoigan lea maiddái ráhkkaneapmin oasálastit olgoteáhterčájálmasas mii galggašii čakčat čájehuvvot Sálašvákkis, ovttasráđiid Kultain. 
Oahpahus lea sámegillii, muhto teakstabarggut sáhttet leat sihke sámegillii ja dárogillii.

Dieđiheapmi: https://www.tromso.kommune.no/…/2021/06/sommerskole-ungdom


//


Bruk litt av sommerferien din til å lære samisk teater og joik på sommerskole ved Gáisi Språksenter!

Her vil du lære tekstframføring, improvisering, stemmebruk, bevegelser og joik samtidig som du blir kjent med Tromsøs samiske historie. Gáisi språksenter samarbeider med Kulta og setter sammen opp en uteforestilling til høsten.
Ved å delta på sommerskolekurset kan du være med på denne forestillingen. Undervisningen foregår på samisk, men kursmateriale og scenetekster kan være både på samisk og norsk.

Påmelding her: https://www.tromso.kommune.no/…/2021/06/sommerskole-ungdom