Gáisi TECH

«Spill og leker er ikke bare tull, man kan også lære av det»

HVA GJØR VI?

Tidene forandrer seg og dermed tilpasser vi også våre arenaer. Man kan utnytte teknologi i hvert hjørne av samfunnet idag. Bedre teknologi bidrar til å gjøre kontakt imellom folk og bedrifter lett og hurtig, men det er også nyttig som underholdning redskap og læremiddel. Målet i Gáisi TECH er å få samisk inn i en digital og teknologisk arena.

Oversetting av Minecraft

Vi oversetter det populære spillet Minecraft til samisk. Det er en stor tankeprosess som må i gang når man oversetter spill. Hvordan skal man oversette forskjellige begrep? Hvordan beholder man spillets feeling? Hvordan hånterer man referanser innen internettkulturen?

 

 

 

Droneflygning

Gáisi TECH har et par ulike droner som man kan fly med. For eksempel har vi noen kraftige og hurtige racingdroner. Man kan fly og prøve disse når vi arrangerer flykvelder eller kurs. Se video og bilder fra tidligere dronerace!

Bilder fra tidligere arrangement:

Hva brukes droner til?

I sammenheng med kultur

Med droneflygning kan man delta i organisert en flygesport som vokser, både i antall og kulturelt mangfold. Gjennom dronesport samles man på tvers av språk og kultur. Ved å fly styrker man konsentrasjonen, kroppens reflekser og sin egen mentale helse. 

 

Klikk nedenfor for å se hvordan dette anvendes på nasjonalt nivå

I sammenheng med jobb

Droner har en viktig funksjon i dagens og fremtidens samfunn. Droner brukes allerede i reindriften, til linjeinspeksjon, filmindustrien, sport, fotografering og av eiendomsselgere.

 

Klikk nedenfor for å se hvordan dette anvendes i reindriften

Spill
Spealut

Det er gøy!

Lea suohtas!

Vi har er samarbeid med Tvibit og TUIL arena som har kraftige og raske gamingmaskiner.

Spealuin lea stuora oassi servodagas, maiddái sámi. Daiguin sáhttá oahppat ja nannet iežas hutkásvuođa. Jus iežas eatnigielain sáhttá speallat, de lea vejolaš hutkat ja hábmet speallanmáilmmi áibbas eará vugiin go eará gielain livččii. Spealuin sáhttá maid giela oahppat.

Kontakt med Gáisi TECH?

Med Gáisi TECH jobber Lemet Máhtte Eira Sara som fikk Samisk språkløftepris i 2020. Språkprisen ble gitt ut av Sametinget for arbeidet med å oversette det verdensomspennende dataspillet Minecraft til samisk.

Send e-post til Lemet Máhtte