Giellasiida. Logo.

Giellasiida

KÅFJORD

Samisk språksenter er en kommunal avdeling og undervisnings- og kompetansesenter for samisk språk og ble opprettet i 1994. Hovedmålsetningen er å styrke bruken av og interessen for samisk språk, samt være en ressurs og et kompetansesenter i språk- og kulturarbeide lokalt og regionalt. Samisk språksenter jobber med å ivareta, videreutvikle, dokumentere og formidle samisk språk og kultur, med hovedvekt på det lokale. 

I dette arbeidet bruker språksenteret mange forskjellige innfallsvinkler, visualisering og synliggjøring av språket, informasjon, undervisning og ved å skape samisk språklige arenaer. Samisk språksenter jobber med innsamling og formidling av lokale samiske temaer og materiale, videre er senteret en støtte for folk som har interesse for samisk språk og kultur.

Hovedoppgaver

  • styrker bruken av og interessen for samisk språk i barnehage, skole og befolkningen generelt
  • oversetter og tolker for Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune og en del andre institusjoner, foreninger og lag
  • utvikler undervisningsmateriell som også publiseres på nett
  • tilby samiskopplæring til kommuneansatte og andre voksne
  • arrangerer seminarer og kortvarige kurs for kommuneansatte og andre etter behov.
  • prosjektarbeid.
 
Kart over hvor Giellasiida befinner seg. Senter for Nordlige Folk, Fossen, 9144 Samuelsberg.

Arrangement

Klikk på et arrangement for å se mer informasjon og melde deg på.

test arrangement
Giella ja duodjekáfedat
Samisk språkarena
Samisk språkarena
15 sámi filmmážat Covid-19 birra čájehuvvet nuvttá // Gratis visning av 15 samiske kortfilmer om Covid-19
En kjapp innføring i nordsamisk Digitalt!
Sámi álbmotbeaivvi doalut Romssas 2021 / Feiring av samenes nasjonaldag i Tromsø 2021
Minecraft spellan Tvibittas
Dronegirdin / Droneracing
Minecraft seminar / Minecraft jorgaleami seminára
Sami CrossFit Charlottenlunddas / Samisk CrossFit på Charlottenlund
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakke kurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámi Lunšdeaivvadeapmi
Sámi Lunšdeaivvadeapmi
Sámástit – Snakkekurs
Racingdrone girdinkursa / Racingdronekurs
Dronekurs / Dronekursa
Overrekkelse av Sametingets språkløftepris 2020
Sámi Jitnositlohkkan
Sy din egen luhkka!
Sámi escaperoom-eahket
Tinnarmbånd kurs / Datnegiehtabátti kursa
Sámi kahoot eahket
SAM-1036 muntlig eksamen – njálmmálaš eksámen
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakke-kurs
SAM – 1036 skriflig eksamen/ čálálaš eksámen
SAM-1034 muntlig eksamen, njálmmálaš eksámen.
Dronekurs / Dronekursa
Pouring og språk
Samisk-norsk gudstjeneste
Konsert med Wimme og Rinne
Salmekonsert med Wimme og Rinne
Teaterforestilling Guollelihkku
Språk og duodjikafe
Språk- og aktivitetskveld for ungdom
Nytt & Redesign
Duodji og språkarena
Hengekøye overnattingstur og språkbad
Nordsamisk som fremmedspråk
Kvenfolketsdag
Kurs i rognbollesuppekoking og flatbrødbaking
Sjøsamisk duodji og kultur
Samefolketsdag
Vevekurs
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
Duodjekafea med veiledning for ungdom (13 – 20 år)
Duodjekafea med veiledning for voksne (20 år+)
Duodjekafea med veiledning for ungdom (13 – 20 år)
Duodjekafea med veiledning for voksne (20+ år)
Sy et armband av tinntråd
Nybegynnerkurs finsk og kvensk
Viimmat mánnodat!
Duodjekafea med veiledning for ungdom (12-20 år)
Kvenfolkets dag

Nyheter

Ansatte

Karin Mannela

Leder

Tel. 777 19380

karin.mannela@kafjord.kommune.no

 

 

Hans- Erling Pettersen

Språkmedarbeider/ Konsulent

Tel. 777 19382

Siri Janne Koht

Språkmedarbeider/ Konsulent

tel. 777 19381

Ansatte

Olivia Fossli

Språkmedarbeider

 

Elle Varsi

Språkmedarbeider

 

Mer informasjon

Lorem ipsum