Gáisi Samisk Språksenter Logo.

Gáisi Saamen kielikeskus

TROMSØ & LAKSELVBUKT

Gáisi Giellagouvddáš ble offisielt åpnet i april 2004. Språksenteret har lokaler i Lakselvbukt og i Tromsø.

All virksomhet skal ha hovedfokus på å revitalisere samisk språk og identitet i virkeområdet.

Gaisi Språksenters virksomhet vil være å arrangere samiske språkkurs, kurs i tradisjonelt samisk håndverk, utarbeide og utvikle verktøy og læremidler for bruk i sentrets samiskundervisning, arbeide med samiske stedsnavn og dokumentere samisk kultur, markere samefolkets dag og ellers andre tiltak som fremmer samisk språk og kultur enten i egen regi eller i samarbeid med andre.

Kart over hvor Gaisi befinner seg. Gáisi giellaguovdáš Søndre Tollbugate 8 9008 Tromsø.

Tapahtuma

Klikkaa tapahtumaa niin näjet lissää ja pääset mellata ittesi myötä.

Kväänikansanpäivä

Työtelijät

Styremedlem

Tromsø kommune opprettet høsten 2006 et styre for Gáisi Giellaguovddáš. Styret består av fem representanter med personlige varamedlemmer, og skal ha det overordnete ansvaret for senterets løpende virksomhet. Det vil bli avholdt fire ordinære styremøter i året.

Byrådet for Tromsø kommune har oppnevnt et nytt styre for språksenteret. Følgende personer ble oppnevnt til styret 2018-2020:

Navn
Organisasjon
Stilling
Lisa Pedersen
Ante Siri
Tromsø Sameforening
Leder
Varamedlem
Per Bjørn Lakselvnes
Marny Guttormsen
Lakselvbukt Husflidlag
Nestleder
Varamedlem
Sofie Osland
Ole Mahtte Tollefsen Eira
Samiske Foreldrenettverk
Medlem
Varamedlem
Ida Charlotte Kemi
Mailinn Eira
Samisk Studentforening
Medlem
Varamedlem
Terese Mathilde Kolstrøm
Trygve Pedersen
Lakselvbukt sameforening SFF
Medlem
Varamedlem