2. trinn – finsk som andrespråk

Dette er det andre heftet i serien. Elevene introduseres for ord og uttrykk og skal lage enkle setninger. Heftene 2-4 er lagt opp med like temaer slik at det skal være forholdsvis enkelt å undervise i trinnsammensatte grupper.

Du kan laste ned hele heftet ved å trykke på den blå knappen som heter Nedlast læringsmateriell.