Spill: finn 5 forskjeller

Undervisningsmateriell – elevene arbeider muntlig parvis. Elevene arbeider sammen 2 og 2 – muntlig. De har nesten samme bilde, men det er minst 5 forskjeller. Antall forskjeller kan variere litt etter hvordan man regner dem. Elevene får ikke vise bildene til hverandre, men skal spørre/fortelle til hverandre slik at de finner forskjellene. Etterpå går læreren gjennom forskjellene sammen med elevene, og dermed også ord og uttrykk som elevene evt. ikke kunne.