PERSONVERN

PERSONVERNERKLÆRING FOR TROMSØ KOMMUNE V/GÁISI

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Tromsø kommune v/Gáisi samler inn og bruker personopplysninger. Gáisi er opptatt av å verne personopplysninger, og vi legger stor vekt på å beskytte ditt personvern. Gáisi samler inn personopplysninger til bruk ved påmelding til kurs, arrangementer og utsending av informasjon om våre tilbud. 

Hva er personopplysninger? 

Personopplysninger er enhver informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person; en identifiserbar, fysisk person er en person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved referanse til en identifikator slik som navn, personnummer, stedsinformasjon, en elektronisk identifikator eller en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den fysiske personen. 

Gáisis formål: 

Gáisi Språksenters virksomhet vil være å arrangere samiske språkkurs, kurs i tradisjonelt samisk håndverk, utarbeide og utvikle verktøy og læremidler for bruk i sentrets samiskundervisning, arbeide med samiske stedsnavn og dokumentere samisk kultur, markere samefolkets dag og ellers andre tiltak som fremmer samisk språk og kultur enten i egen regi eller i samarbeid med andre.

Hvilke opplysninger vi registrer, og hva vi bruker informasjonen til: 

Det er ved egen registrering i våre systemer at din informasjon blir lagret. Det vil si at du selv må registrere din informasjon hos oss via våre skjemaer for å bli registrert slik at vi får kontakt med deg: 

Ved påmelding til kurs registrerer vi navn, epost, fødselsdato og telefonnummer. Dette for å kunne komme i kontakt med deg ved endringer, informasjon om kommende kurs, utsending av kursmateriell, og tilpassing av kurs til aldersgruppe. 

Ved deltakelse på arrangementer, konserter ol. vil vi noen ganger fotografere og/eller filme deltakere. 

Hvilke opplysninger behandler vi etter innhentet samtykke: 

Navn, telefonnummer, epostadresse, personnummer og fødselsår. Foto og video innhentes etter spesifikt samtykke. 

Endringer: 

Oppdatert personvernerklæringen vil alltid være tilgjengelig på følgende link: http://spraaksenter.no/personvern/

Deling: 

Gáisi deler ikke informasjonen du har registrert hos våre databehandlere med noen utenfor organisasjonen uten at det spesifikt er gitt tillatelse til det i forhold til å publisere fotografier/video på våre nettsteder og i sosiale media eller annet visningssted etter avtale. 

Innsyn og sletting av informasjon: 

Ønsker du å se hva som er registrert om deg og/eller slette informasjonen ta kontakt med oss på John.Niklas.labba@tromso.kommune.no