Gáisi Samisk Språksenter Logo.

Gáisi Samisk Språksenter

TROMSØ & LAKSELVBUKT

Gáisi Giellagouvddáš ble offisielt åpnet i april 2004. samisk Språksenteret har lokaler i Lakselvbukt og i Tromsø. samisk

All virksomhet skal ha hovedfokus på å revitalisere samisk språk og identitet i virkeområdet. samisk

Gaisi Språksenters virksomhet vil være å arrangere samiske språkkurs, kurs i tradisjonelt samisk håndverk, utarbeide og utvikle verktøy og læremidler for bruk i sentrets samiskundervisning, arbeide med samiske stedsnavn og dokumentere samisk kultur, markere samefolkets dag og ellers andre tiltak som fremmer samisk språk og kultur enten i egen regi eller i samarbeid med andre. samisk

Kart over hvor Gaisi befinner seg. Gáisi giellaguovdáš Søndre Tollbugate 8 9008 Tromsø.

Doalut

Deaddil ovtta doallui de oažžut eambbo dieđuid ja dieđiheami birra

Pouring ja giella
Sámi- dáru ipmilbálvalus
konsearta Wimme ja Rinne
Sálbmakonsearta Wimme ja Rinne
Teaterčájálmas Guollelihkku
Giella ja duodjegáfedat
Giella ja buđaldaneahket nuoraide
Giellalarena ja duodji
Giellalávgun ja heaŋgguseaŋga ijastallán
Davvisámigiella amasgiellan
Kvenaálbmogiidbeaivi
Guohpparmális ja garppit gurse
Mearrasmiid kultuvra ja duodji
Sámi álbmotbeaivi
Čuoldingurse
Tiitel samisk

Styremedlem

Tromsø kommune opprettet høsten 2006 et styre for Gáisi Giellaguovddáš. Styret består av fem representanter med personlige varamedlemmer, og skal ha det overordnete ansvaret for senterets løpende virksomhet. Det vil bli avholdt fire ordinære styremøter i året.

Byrådet for Tromsø kommune har oppnevnt et nytt styre for språksenteret. Følgende personer ble oppnevnt til styret 2020-2022:

Navn
Organisasjon
Stilling
Lisa Pedersen
Ante Siri
Tromsø Sameforening
Leder
Varamedlem
Per Bjørn Lakselvnes
Marny Guttormsen
Lakselvbukt Husflidlag
Nestleder
Varamedlem
Mari-Ann Benonisen
Maia Sandvik Lockert
Tromsø Kommune
Medlem
Varamedlem
Henrik Halvari
Risten Birje Steinfjell
Samisk Studentforening SSDN
Samisk foreldrenettverk i Tromsø
Medlem
Varamedlem
Terese Mathilde Kolstrøm
Trygve Pedersen
Lakselvbukt sameforening SFF
Medlem
Varamedlem