Gáisi Samisk Språksenter Logo.

Gáisi Samisk Språksenter

TROMSØ & LAKSELVBUKT

Gáisi Giellagouvddáš ble offisielt åpnet i april 2004. Språksenteret har lokaler i Lakselvbukt og i Tromsø.

All virksomhet skal ha hovedfokus på å revitalisere samisk språk og identitet i virkeområdet.

Gaisi Språksenters virksomhet vil være å arrangere samiske språkkurs, kurs i tradisjonelt samisk håndverk, utarbeide og utvikle verktøy og læremidler for bruk i sentrets samiskundervisning, arbeide med samiske stedsnavn og dokumentere samisk kultur, markere samefolkets dag og ellers andre tiltak som fremmer samisk språk og kultur enten i egen regi eller i samarbeid med andre.

Kart over hvor Gaisi befinner seg. Gáisi giellaguovdáš Søndre Tollbugate 8 9008 Tromsø.

Arrangement

Klikk på et arrangement for å se mer informasjon og melde deg på.

Konsert med Wimme og Rinne
Salmekonsert med Wimme og Rinne
Teaterforestilling Guollelihkku
Språk og duodjikafe
Språk- og aktivitetskveld for ungdom
Nytt & Redesign
Duodji og språkarena
Hengekøye overnattingstur og språkbad
Nordsamisk som fremmedspråk
Kvenfolketsdag
Kurs i rognbollesuppekoking og flatbrødbaking
Sjøsamisk duodji og kultur
Samefolketsdag
Vevekurs
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
Duodjekafea med veiledning for ungdom (13 – 20 år)
Duodjekafea med veiledning for voksne (20 år+)
Duodjekafea med veiledning for ungdom (13 – 20 år)
Duodjekafea med veiledning for voksne (20+ år)
Sy et armband av tinntråd
Nybegynnerkurs finsk og kvensk
Viimmat mánnodat!
Duodjekafea med veiledning for ungdom (12-20 år)
Kvenfolkets dag

Nyheter

Tromsø

Duodji kafe med veileder

Gaisi språksenter arrangerer 2 ganger i måneden duodjikafe med Martine Mo (duodji-intstituttet) som veileder. I

Ansatte

Styremedlem

Tromsø kommune opprettet høsten 2006 et styre for Gáisi Giellaguovddáš. Styret består av fem representanter med personlige varamedlemmer, og skal ha det overordnete ansvaret for senterets løpende virksomhet. Det vil bli avholdt fire ordinære styremøter i året.

Byrådet for Tromsø kommune har oppnevnt et nytt styre for språksenteret. Følgende personer ble oppnevnt til styret 2020-2022:

Navn
Organisasjon
Stilling
Lisa Pedersen
Ante Siri
Tromsø Sameforening
Leder
Varamedlem
Per Bjørn Lakselvnes
Marny Guttormsen
Lakselvbukt Husflidlag
Nestleder
Varamedlem
Mari-Ann Benonisen
Maia Sandvik Lockert
Tromsø Kommune
Medlem
Varamedlem
Henrik Halvari
Risten Birje Steinfjell
Samisk Studentforening SSDN
Samisk foreldrenettverk i Tromsø
Medlem
Varamedlem
Terese Mathilde Kolstrøm
Trygve Pedersen
Lakselvbukt sameforening SFF
Medlem
Varamedlem