Gáisi Samisk Språksenter

TROMSØ & LAKSELVBUKT

Gáisi giellaguovddáš ble offisielt åpnet i april 2004. Språksenteret har lokaler i Tromsø og Lakselvbukt.

All virksomhet skal ha hovedfokus på å revitalisere og opprettholde samisk språk og identitet i virkeområdet.

Språksenterets virksomhet er å arrangere samiske språkkurs, kurs i tradisjonelt samisk håndverk, utarbeide og utvikle verktøy og læremidler for bruk i sentrets samiskundervisning, arbeide med samiske stedsnavn og dokumentere samisk kultur, markere samenes nasjonaldag og ellers andre tiltak som fremmer samisk språk og kultur enten i egen regi eller i samarbeid med andre.

Kart over hvor Gaisi befinner seg. Gáisi giellaguovdáš Søndre Tollbugate 8 9008 Tromsø.

Nyheter

Arrangement

Klikk på et arrangement for å se mer informasjon.

Teáhter ja juoigan – Samisk teater og joik
Kreativ Tirsdag – Tinnarmbånd i samarbeid med TVIBIT
Speallaneahket
Bassit Charlottenlundas
Speallaneahket
CrossTraining sámegillii
Speallaneahket
Rávdnjemuotkkis dolastallan ja oaggun
Seminára váhnemiidda: Mii lea Minecraft speallu rievttimielde?
Oahpistahttin várretuvrraide ja čuoigantuvra Ullstindenii
Giella ja duodjekáfedat
Samisk språkarena
Samisk språkarena
15 sámi filmmážat Covid-19 birra čájehuvvet nuvttá // Gratis visning av 15 samiske kortfilmer om Covid-19
En kjapp innføring i nordsamisk Digitalt!
Sámi álbmotbeaivvi doalut Romssas 2021 / Feiring av samenes nasjonaldag i Tromsø 2021
Minecraft spellan Tvibittas
Dronegirdin / Droneracing
Minecraft seminar / Minecraft jorgaleami seminára
Sami CrossFit Charlottenlunddas / Samisk CrossFit på Charlottenlund
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakke kurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámi Lunšdeaivvadeapmi
Sámi Lunšdeaivvadeapmi
Sámástit – Snakkekurs
Racingdrone girdinkursa / Racingdronekurs
Dronekurs / Dronekursa
Overrekkelse av Sametingets språkløftepris 2020
Sámi Jitnositlohkkan
Sy din egen luhkka!
Sámi escaperoom-eahket
Tinnarmbånd kurs / Datnegiehtabátti kursa
Sámi kahoot eahket
SAM-1036 muntlig eksamen – njálmmálaš eksámen
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakke-kurs
SAM – 1036 skriflig eksamen/ čálálaš eksámen
SAM-1034 muntlig eksamen, njálmmálaš eksámen.
Dronekurs / Dronekursa
Pouring og språk
Samisk-norsk gudstjeneste
Konsert med Wimme og Rinne
Salmekonsert med Wimme og Rinne
Teaterforestilling Guollelihkku
Språk og duodjikafe
Språk- og aktivitetskveld for ungdom
Nytt & Redesign
Duodji og språkarena
Hengekøye overnattingstur og språkbad
Nordsamisk som fremmedspråk
Kvenfolketsdag
Kurs i rognbollesuppekoking og flatbrødbaking
Sjøsamisk duodji og kultur
Samefolketsdag
Vevekurs
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
Duodjekafea med veiledning for ungdom (13 – 20 år)
Duodjekafea med veiledning for voksne (20 år+)
Duodjekafea med veiledning for ungdom (13 – 20 år)
Duodjekafea med veiledning for voksne (20+ år)
Sy et armband av tinntråd
Nybegynnerkurs finsk og kvensk
Viimmat mánnodat!
Duodjekafea med veiledning for ungdom (12-20 år)
Kvenfolkets dag

Ansatte

Niklas Labba

Leder på Gáisi 

Sara Margrethe Oskal

Språkmedarbeider

Lemet Máhtte Eira Sara

Prosjektmedarbeider

Mariann Meszaros Josefsen

Prosjektmedarbeider

Styremedlem

Tromsø kommune opprettet høsten 2006 et styre for Gáisi Giellaguovddáš. Styret består av fem representanter med personlige varamedlemmer, og skal ha det overordnete ansvaret for senterets løpende virksomhet. Det vil bli avholdt fire ordinære styremøter i året.

Byrådet for Tromsø kommune har oppnevnt et nytt styre for språksenteret. Følgende personer ble oppnevnt til styret 2020-2022:

Navn
Organisasjon
Stilling
Lisa Pedersen
Ante Siri
Tromsø Sameforening
Leder
Varamedlem
Per Bjørn Lakselvnes
Marny Guttormsen
Lakselvbukt Husflidlag
Nestleder
Varamedlem
Mari-Ann Benonisen
Maia Sandvik Lockert
Tromsø Kommune
Medlem
Varamedlem
Henrik Halvari
Risten Birje Steinfjell
Samisk Studentforening SSDN
Samisk foreldrenettverk i Tromsø
Medlem
Varamedlem
Terese Mathilde Kolstrøm
Trygve Pedersen
Lakselvbukt sameforening SFF
Medlem
Varamedlem