Bures boahtin! Tervettulemaa!

Dá lea Giellasiidda (Gáivuona suohkan), ja Omasvuona (Omasvuona suohkan) oktasaš ruovttusiidu. Dás leat sihke dieđut giellaguovddážiid birra ja maiddai kurssaid ja doaimmaid birra. Dáppe beasat maid viežžat oahppoávdnasiid maid giellaguovddážat leat ráhkadan.

(Siidduide boahtá eambbo sisdoallu…)

 

Čuovu áinnas min Facebookas!

Giellasiida

Gáivuotna
Kaivuono
Kåfjord

Govven: Ørjan Bertelsen
Govven: Ørjan Bertelsen

Omasvuotna
Omasvuono
Storfjord

lottit

almmi baleahtta

soajit guovssahasat

modji

dovddut

leaikásit

Nils Aslak Valkeapää

Fra Girddán, seivvodan (DAT 1999)

fugler

himmelens ballett

vinger nordlysflammer

smil

følelsene

flommer over

oversatt av Harald Gaski

linnut

taivaan balettia

siivet revontulet

hymy

tunteet

virtaavat

oversatt til finsk av Taarna Valtonen

Previous
Next

ođđasat

Doalut

Deaddil ovtta doallui de oažžut eambbo dieđuid ja dieđiheami birra

Giellaarena
Giellaarena
Pouring ja giella
Sámi- dáru ipmilbálvalus
konsearta Wimme ja Rinne
Sálbmakonsearta Wimme ja Rinne
Teaterčájálmas Guollelihkku
Giella ja duodjegáfedat
Giella ja buđaldaneahket nuoraide
Giellalarena ja duodji
Giellalávgun ja heaŋgguseaŋga ijastallán
Davvisámigiella amasgiellan
Kvenaálbmogiidbeaivi
Guohpparmális ja garppit gurse
Mearrasmiid kultuvra ja duodji
Sámi álbmotbeaivi
Čuoldingurse
Tiitel samisk