Bures boahtin!

Dá lea Omasvuona giellaguovddáža ruovttusiidu. Dás leat sihke dieđut giellaguovddáža birra ja maiddai kurssaid ja doaimmaid birra. Dáppe beasat maid viežžat oahppoávdnasiid maid giellaguovddážat leat ráhkadan.

(Siidduide boahtá eambbo sisdoallu…)

 

Čuovu áinnas min Facebookas ja @spraaksenter instagrammas!

Omasvuotna
Omasvuono
Storfjord

lottit

almmi baleahtta

soajit guovssahasat

modji

dovddut

leaikásit

Nils Aslak Valkeapää

Fra Girddán, seivvodan (DAT 1999)

fugler

himmelens ballett

vinger nordlysflammer

smil

følelsene

flommer over

oversatt av Harald Gaski

linnut

taivaan balettia

siivet revontulet

hymy

tunteet

virtaavat

oversatt til finsk av Taarna Valtonen

Previous
Next

ođđasat

Kvenaálbmot beaivi Ivgobađas

Kvenaálbmot beaivi ávvuduvvui Omasvuona giellaguovddažis ikte. Ártista Trine Strand ovdanbuvttii “Mor Gustava” čájalmasa. Sátnejođiheaddji Geir

Doalut

Deaddil ovtta doallui de oažžut eambbo dieđuid ja dieđiheami birra

Mor Gustava Trine Strand bokte
Kvena vuođđo giella gurse- 0100 (10ects)
Giellaarena
Giellaarena
Pouring ja giella
Sámi- dáru ipmilbálvalus
Giella ja duodjegáfedat
Giella ja buđaldaneahket nuoraide
Giellalarena ja duodji
Giellalávgun ja heaŋgguseaŋga ijastallán
Davvisámigiella amasgiellan
Kvenaálbmogiidbeaivi
Guohpparmális ja garppit gurse
Mearrasmiid kultuvra ja duodji
Sámi álbmotbeaivi
Čuoldingurse
Tiitel samisk