Regionála giellaleaira- Regional språkleir

Norsk, samisk, kvensk, og finsk flagg på snø.

Regionála giellaleaira lágiduvvui Stállovákkis 28.-30.05. Leaira lei visot sámigiel ja suoma,kvenagiel oahppiide gaskadásis.

Regional språkleir ble gjennomført på Elvevoll 28.-30.05. Leiren var for alle mellomtrinnselever som har samisk, kvensk eller finsk på skolen.

Govaid gávnnat dán facebook liŋkas. Trykk på facebooklinken hvis du vil se bilder fra språkleiren.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=863229562517535&set=pcb.863229955850829

Flere innlegg

Storfjord

Sjøsamisk kultur og duodji

Manndalen husflidslag ved Gunn Isaksen holdt foredrag om sjøsamisk kultur og duodji på Nordkalottsenteret. Hun hadde med duodjiprodukter til fremvising og for salg.

Storfjord

Rognbollesuppe og flatbrød

Fra hverdagsmat til festmat. Sven Mannela og Ann Kristin Hansen arrangerte kurs i rognbollesuppekoking og flatbrødbaking i Skibotn. Det er en rett som fremdeles blir

Storfjord

Kurs i komgagbandveving

Det er startet opp vevekurs på Nordkalottsenteret. Det er stor interesse for kurset, og det er syv deltakere. Deltakerne lærer å veve Lyngenmønster.

Storfjord

Villit elävät

Sammen med de andre kvenske språksentrene jobber vi med å dokumentere og formidle det kvenske språket. Denne oversikten viser de vanligste dyrenavnene på kvensk, med

Storfjord

Kvensk samarbeid: nytt språksenternettverk

2019 ble det kvenske organisasjonskartet utvidet med hele tre nye kvenske språksenter. De kvenske språksentrene i Vadsø, Porsanger, Kvænangen og Storfjord samarbeider har etablert et