Læringsmateriell

Tre stammers møte / Grunnskolen

Dette er en artikkelsamling beregnet på grunnskolene i Storfjord, med én artikkel for hvert årstrinn. Hver artikkel omhandler forskjellige sider av tre stammers møtet i vår kommune. I den nye

Les mer »

Spill: finn 5 forskjeller

Undervisningsmateriell – elevene arbeider muntlig parvis. Elevene arbeider sammen 2 og 2 – muntlig. De har nesten samme bilde, men det er minst 5 forskjeller. Antall forskjeller kan variere litt

Les mer »

Matauk og gortto

Matauk og gortto er en fuglebok laget av 2. trinnselever i Storfjord. Dette var et resultat av et større fugleprosjekt. Elevene lærte å artsbestemme fugler og de fikk lære de

Les mer »

4. trinn – finsk som andrespråk

Dette er det fjerde heftet i serien. Elevene introduseres forsiktig med grammatikk, som for eksempel verbbøying i entall og grunnleggende stadieveksling. Heftene 2-4 er lagt opp med like temaer slik

Les mer »

6. trinn – finsk som andrespråk

Dette er det sjette heftet i serien. Heftet introduserer lite ny grammatikk, men har stort fokus på kulturtemaer og kreativ tekstproduksjon. Du kan laste ned hele heftet ved å trykke

Les mer »

Sorter på språk

Sorter på nivå

Sorter på serie