Læringsmateriell

Matauk og gortto

Matauk og gortto er en fuglebok laget av 2. trinnselever i Storfjord. Dette var et resultat av et større fugleprosjekt. Elevene lærte å artsbestemme fugler og de fikk lære de

Les mer »

4. trinn – finsk som andrespråk

Dette er det fjerde heftet i serien. Elevene introduseres forsiktig med grammatikk, som for eksempel verbbøying i entall og grunnleggende stadieveksling. Heftene 2-4 er lagt opp med like temaer slik

Les mer »

6. trinn – finsk som andrespråk

Dette er det sjette heftet i serien. Heftet introduserer lite ny grammatikk, men har stort fokus på kulturtemaer og kreativ tekstproduksjon. Du kan laste ned hele heftet ved å trykke

Les mer »

8. trinn – finsk som andrespråk

Dette er det 8. heftet i serien finsk som andrespråk. Heftet gir blant annet en grundig innføring i de forskjellige kasusendelsene og i nomensgrupper, samt i stadieveksling. Du kan laste

Les mer »

9. trinn – finsk som andrespråk

Dette er det 9. heftet i serien finsk som andrespråk. Heftet sammenfatter store grammatikk-temaer, med fokus på stegvis egenvurdering, hjelpemidler og studieteknikker. Heftet gir en grundig innføring i flertallsbøying av

Les mer »

Sorter på språk

Sorter på nivå

Sorter på serie