Opetusmateriaali

Matauk og gortto

Matauk og gortto oon Omasvuonossa koululasten tekemä lintukirja. Kirja oli ison lintuprosjektin lopputulos. Koululapset oppivat tunteet lintuja ja  lintujen nimet norjaksi, kvääniksi ja saameksi. Koululaisile muistelthiin kans siitä mitä linnut

Luje lissää »

1. luokka – suomi toisena kielenä

Tämä ensimäinen häfti oon tyhä opettajalle tarkoitettu ideapärmi. Häftissä annethaan tärkeät sanat ja fraasit ensimäisen luokan oppilaile. Sanat tästä häftistä oon pohjana seuraaville häfteile. Saat häftin lastattu alas painamalla sinistä knappia

Luje lissää »

2. luokka – suomi toisena kielenä

Tämä oon sarjan toinen häfti. Nyt sanat ja fraasit oon pohjana ku oppilas pykkää helppoja sätninkejä. Häfteissa 2-4 oon samat teemat, niin ette opettajale oon ehkä helpompi antaat opetusta ryhmissä joissa

Luje lissää »

3. luokka – suomi toisena kielenä

Tämä oon sarjan kolmas häfti. Nyt sanat ja fraasit oon pohjana ku oppilas pykkää helppoja sätninkejä. Häfteissa 2-4 oon samat teemat, niin ette opettajale oon ehkä helpompi antaat opetusta ryhmissä joissa

Luje lissää »

5. luokka – suomi toisena kielenä

Tämä oon sarjan viies häfti. Häftissä oon paljon tabelliita. Oppilas oppii lukemhaan tabelliita, ettimhään informasjuunia ja saamhaan grammatiikkiymmärystä. Häftissä oon paljon käännöstehtäviä. Saat häftin lastattu alas painamalla sinistä knappia jonka nimi

Luje lissää »

6. luokka – suomi toisena kielenä

Tämä oon sarjan kuues häfti. Tässä häftissä ei ole paljon grammatiikkiä. Häftissä oonkin paljon kulttuuriteemoja ja kreatiivisia kirjoittamistehtäviä. Saat häftin lastattu alas painamalla sinistä knappia jonka nimi oon  Nedlast læringsmateriell. Huomaa

Luje lissää »

7. luokka – suomi toisena kielenä

Tämä oon sarjan seittemäs häfti. Nyt opimma paljon verbeistä ja verbiryhmistä. Uutena asiana oon kans verbien kielteinen taivutus. Saat häftin lastattu alas painamalla sinistä knappia jonka nimi oon  Nedlast læringsmateriell. Huomaa

Luje lissää »

8. luokka – suomi toisena kielenä

Tämä oon sarjan kaheksas häfti. Nyt opimma persuteelisesti kunka nomiinit taipuvat ja kunka kaasukset toimivat. Häftissä oon kans paljon tietoa astevaihettelusta. Saat häftin lastattu alas painamalla sinistä knappia jonka nimi

Luje lissää »

9. luokka – suomi toisena kielenä

Tämä oon sarjan yheksäs häfti. Tässä häftissä oon rohki paljon gramatiikki-teemoja. Häfti antaa apua ittearvionthiin, aputavaroitten ja opiskeluteknikoitten käyttämisessä. Aivan uutena asiana oon kaasukset monikossa. Saat häftin lastattu alas painamalla

Luje lissää »

Sorteeraa kielten mukhaan

Sorteeraa tasojen mukhaan

Sorteeraa sarjojen mukhaan