Monikielinen kielikeskus

OMASVUONO

Bilde av Nordkalottsenteret

Omasvuonon kielikeskus työskentellee saamen, suomen ja kväänin kielten vahvistamiseksi Omasvuonon kunnassa. Lapset ja nuoret ovat kielikeskuksen sihtiryhmässä. Met työskentelemmä sen etheen ette lapset ja nuoret pääsevät oppimhaan kieliä ja saamhaan tietoa Omasvuonon monikulttuurisesta historiasta. Meille oon kans tärkee ette nuoret pääsevät kasuttamhaan ommaa kieli- ja kulttuuri-identiteettiä.

 

Omasvuonon kielikeskus oon ollu toiminnassa vuojesta 2010.

Kart over hvor Flerspråklig Språksenter i Storfjord befinner seg. Nordkalottsenteret, 9143 Skibotn

Tapahtuma

Klikkaa tapahtumaa niin näjet lissää ja pääset mellata ittesi myötä.

Kväänikansanpäivä

Uutiset

Muu informasjuuni

Omasvuonon kuntastyyri valittee kielikeskuksen styyrin kolme representanttia. Kielikeskusken styyrissä tullee olla representantit saamen oloista ja kväänin oloista. Kielikeskuksen styyrissä vuosina 2020-2021 oon Hanne Braathen, Leif Bjørnar Seppola ja Karen Inger Maret Baal.

Kieltenopettajien regiuuninverkosto oon  kaikile Pohjois-Tromssan saamen, suomen ja kväänin opettajien  yhtheinen faakiverkosto. Omasvuonon kielikeskus oon verkoston sekretariaatti. Verkostossa oon pykätty joka vuosi yksi opettajien faakipäivä ja yksi kolmen-päivän leirikoulu koululaisile.

Kväänin kieliverkko oon aivan uusi kieli- ja faakiverkko, ja tähän kuuluu Naavuonon kielikeskus, Porsangin Kväänin Kielisentteri ja Vesisaaren kväänin kielisentteri Omasvuonon kielikeskuksen lisäksi. kielikeskukset työtellee yhessä kväänin kielen dokumentaatiossa ja ulosantamisessa.

Gáisin kielikeskus Tromssassa, Giellasiidan kielikeskus ja Omasvuonon kielikeskus oon pitkhään tehnheet yhessä työtä saamen kielen yhtheistyöverkossa. Kielikeskukset työtelleet yhessä kurssien ja aktiviteettien pykkäämisessä ja markkinoinnissa.  Tämä kotisvu esimerkiksi, oon tulos näitten kielikeskusten yhtheistyöstä.