Flerspråklig språksenter

STORFJORD

Bilde av Nordkalottsenteret

 

Storfjord språksenter er et flerspråklig språksenter som skal jobbe for å styrke samisk, kvensk og finsk i Storfjord kommune. Barn og unge er språksenterets hovedmålgruppe. Vi jobber for at barn og unge skal få lære språk, få kunnskap om det flerkulturelle Storfjord og få vise frem sin språklige og kulturelle identitet med stolthet. 

Storfjord språksenter ble åpnet i 2010.

Kart over hvor Flerspråklig Språksenter i Storfjord befinner seg. Nordkalottsenteret, 9143 Skibotn

Arrangement

Klikk på et arrangement for å se mer informasjon og melde deg på.

test arrangement
Giella ja duodjekáfedat
Samisk språkarena
Samisk språkarena
15 sámi filmmážat Covid-19 birra čájehuvvet nuvttá // Gratis visning av 15 samiske kortfilmer om Covid-19
En kjapp innføring i nordsamisk Digitalt!
Sámi álbmotbeaivvi doalut Romssas 2021 / Feiring av samenes nasjonaldag i Tromsø 2021
Minecraft spellan Tvibittas
Dronegirdin / Droneracing
Minecraft seminar / Minecraft jorgaleami seminára
Sami CrossFit Charlottenlunddas / Samisk CrossFit på Charlottenlund
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakke kurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakkekurs
Sámi Lunšdeaivvadeapmi
Sámi Lunšdeaivvadeapmi
Sámástit – Snakkekurs
Racingdrone girdinkursa / Racingdronekurs
Dronekurs / Dronekursa
Overrekkelse av Sametingets språkløftepris 2020
Sámi Jitnositlohkkan
Sy din egen luhkka!
Sámi escaperoom-eahket
Tinnarmbånd kurs / Datnegiehtabátti kursa
Sámi kahoot eahket
SAM-1036 muntlig eksamen – njálmmálaš eksámen
Sámástit – Snakkekurs
Sámástit – Snakke-kurs
SAM – 1036 skriflig eksamen/ čálálaš eksámen
SAM-1034 muntlig eksamen, njálmmálaš eksámen.
Dronekurs / Dronekursa
Pouring og språk
Samisk-norsk gudstjeneste
Konsert med Wimme og Rinne
Salmekonsert med Wimme og Rinne
Teaterforestilling Guollelihkku
Språk og duodjikafe
Språk- og aktivitetskveld for ungdom
Nytt & Redesign
Duodji og språkarena
Hengekøye overnattingstur og språkbad
Nordsamisk som fremmedspråk
Kvenfolketsdag
Kurs i rognbollesuppekoking og flatbrødbaking
Sjøsamisk duodji og kultur
Samefolketsdag
Vevekurs
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
Duodjekafea med veiledning for ungdom (13 – 20 år)
Duodjekafea med veiledning for voksne (20 år+)
Duodjekafea med veiledning for ungdom (13 – 20 år)
Duodjekafea med veiledning for voksne (20+ år)
Sy et armband av tinntråd
Nybegynnerkurs finsk og kvensk
Viimmat mánnodat!
Duodjekafea med veiledning for ungdom (12-20 år)
Kvenfolkets dag

Annen informasjon

Styret består av 3 representanter valgt av kommunestyret i Storfjord. Både samiske og kvenske miljøer skal være representert i styret. Styret i 2020-2021 består av Hanne Braathen, Leif Bjørnar Seppola og Karen Inger Maret Baal. 

Regionsnettverket for språklærere  er et fagnettverk for finsk-, kvensk- og samisklærere i Nord-Troms. Storfjord språksenter er sekretariat for nettverket. Nettverket arrangerer én fagdag for språklærerne i året samt en tredagers leirskole for språkelevene på mellomtrinnet. 

Kvensk samarbeidsnettverk – Kväänin kieliverkko er et helt nytt nettverk som består av Naavuonon kielikeskus – Kvænangen språksenter, Porsangin Kväänin Kielisentteri  – Porsanger språksenter og Vesisaaren kväänin kielisentteri i tillegg til Omasvuonon kielikeskus – Storfjord språksenter. Språksentrene samarbeider blant annet om dokumentasjon og formidling av kvenske dialekter. 

Språksentrene Gáisi i Tromsø, Giellasiida i Kåfjord og Storfjord språksenter har etablert et nært og godt samisk språksentersamarbeid. Samarbeider omhandler blant annet arrangering og markedsføring av kurs og aktiviteter for hele regionen. Denne hjemmesiden for eksempel, er et resultat av dette samarbeidet.