Flerspråklig språksenter

STORFJORD

Bilde av Nordkalottsenteret

 

Storfjord språksenter er et flerspråklig språksenter som skal jobbe for å styrke samisk, kvensk og finsk i Storfjord kommune. Barn og unge er språksenterets hovedmålgruppe. Vi jobber for at barn og unge skal få lære språk, få kunnskap om det flerkulturelle Storfjord og få vise frem sin språklige og kulturelle identitet med stolthet. 

Storfjord språksenter ble åpnet i 2010.

Kart over hvor Flerspråklig Språksenter i Storfjord befinner seg. Nordkalottsenteret, 9143 Skibotn
  • Storfjord språksenter
    Nordkalottsenteret
    9143 Skibotn
  • Mobil 40028861
  • riitta.leinonen@storfjord.kommune.no

Arrangement

Klikk på et arrangement for å se mer informasjon og melde deg på.

Håndverk- Giehtaduodji- Käsityö
Márjj`inggá viessu- Marj- Inger huset
Goaro boahkana- Sy et belte
Release konsert med Holmen&Mattila
Peli-ilta/ Spillekveld
Sámigielgurse- Samiskkurs
Hendelser i Nord
Fina Lásságámmis Ivgobađas Besøk Lassagammi i Skibotn
Sámi álbmotbeaivvi ávvodeapmi Markering av samefolketsdag
Mor Gustava av Trine Strand
Kväänin kielen kursi, Grunnkurs i kvensk-0100 (10ects)
Fortellerkafe- Máinnastankafea
Sámigielálgokursa- Nybegynnerkurs samisk
Giella ja duodjekáfedat
Samisk språkarena
Samisk språkarena
Overrekkelse av Sametingets språkløftepris 2020
Pouring og språk
Samisk-norsk gudstjeneste
Språk og duodjikafe
Språk- og aktivitetskveld for ungdom
Nytt & Redesign
Duodji og språkarena
Hengekøye overnattingstur og språkbad
Nordsamisk som fremmedspråk
Kvenfolketsdag
Kurs i rognbollesuppekoking og flatbrødbaking
Sjøsamisk duodji og kultur
Samefolketsdag
Vevekurs
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
SAM-1036 Videregåendekurs i nord-samisk
SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk
Duodjekafea med veiledning for ungdom (13 – 20 år)
Duodjekafea med veiledning for voksne (20 år+)
Duodjekafea med veiledning for ungdom (13 – 20 år)
Duodjekafea med veiledning for voksne (20+ år)
Sy et armband av tinntråd
Nybegynnerkurs finsk og kvensk
Viimmat mánnodat!
Duodjekafea med veiledning for ungdom (12-20 år)
Kvenfolkets dag

Nyheter

Ansatte

Annen informasjon

Styret består av 3 representanter valgt av kommunestyret i Storfjord. Både samiske og kvenske miljøer skal være representert i styret. Styret i 2022-23 består av Hanne Braathen, Leif Bjørnar Seppola og Karen Inger Maret Baal. 

Regionsnettverket for språklærere  er et fagnettverk for finsk-, kvensk- og samisklærere i Nord-Troms. Storfjord språksenter er sekretariat for nettverket. Nettverket arrangerer én fagdag for språklærerne i året samt en tredagers leirskole for språkelevene på mellomtrinnet. 

Kvensk samarbeidsnettverk – Kväänin kieliverkko er et helt nytt nettverk som består av Naavuonon kielikeskus – Kvænangen språksenter, Porsangin Kväänin Kielisentteri  – Porsanger språksenter og Vesisaaren kväänin kielisentteri i tillegg til Omasvuonon kielikeskus – Storfjord språksenter. Språksentrene samarbeider blant annet om dokumentasjon og formidling av kvenske dialekter. 

Språksentrene Gáisi i Tromsø, Giellasiida i Kåfjord og Storfjord språksenter har etablert et nært og godt samisk språksentersamarbeid. Samarbeider omhandler blant annet arrangering og markedsføring av kurs og aktiviteter for hele regionen.