4. luokka – suomi toisena kielenä

Tämä oon sarjan neljäs häfti.

Nyt alkaa vähän helppo grammatiikki, niin ku verbin taivutus ja vähän astevaihtelua. Häfteissa 2-4 oon samat teemat, niin ette opettajale oon ehkä helpompi antaat opetusta ryhmissä joissa oon useammat luokat. Saat häftin lastattu alas painamalla sinistä knappia jonka nimi oon  Nedlast læringsmateriell. Huomaa ette kieli opetusmateriaaleissa oon suomi, eikä kvääni.