2. luokka – suomi toisena kielenä

Tämä oon sarjan toinen häfti. Nyt sanat ja fraasit oon pohjana ku oppilas pykkää helppoja sätninkejä. Häfteissa 2-4 oon samat teemat, niin ette opettajale oon ehkä helpompi antaat opetusta ryhmissä joissa oon useammat luokat.

Saat häftin lastattu alas painamalla sinistä knappia jonka nimi oon  Nedlast læringsmateriell.

Huomaa ette kieli opetusmateriaaleissa oon suomi, eikä kvääni.