1. luokka – suomi toisena kielenä

Tämä ensimäinen häfti oon tyhä opettajalle tarkoitettu ideapärmi. Häftissä annethaan tärkeät sanat ja fraasit ensimäisen luokan oppilaile. Sanat tästä häftistä oon pohjana seuraaville häfteile.

Saat häftin lastattu alas painamalla sinistä knappia jonka nimi oon  Nedlast læringsmateriell.

Huomaa ette kieli opetusmateriaaleissa oon suomi, eikä kvääni.