1. trinn – finsk som andrespråk

Det første heftet i serien er en ide-perm for lærere. Det legges opp til at eleven skal lære et sett med fraser og grunnleggende ord. Ordene danner grunnlag for undervisningen videre på småtrinnet.

Du kan laste ned hele heftet ved å trykke på den blå knappen som heter Nedlast læringsmateriell.