Nybegynnerkurs finsk og kvensk

Vi arrangerer nybegynnerkurs i finsk og kvensk på Skibotn. Kurset passer for de som begynner helt med blanke ark og for de som kan litt fra før. Vi prater og skriver finsk og kvensk, og du velger selv hvilket språk du vil bruke. Kurset går hver mandag, på Nordkalottsenteret, Skibotn.

1. trinn – finsk som andrespråk

Det første heftet i serien er en ide-perm for lærere. Det legges opp til at eleven skal lære et sett med fraser og grunnleggende ord. Ordene danner grunnlag for undervisningen videre på småtrinnet. Du kan laste ned hele heftet ved å trykke på den blå knappen som heter Nedlast læringsmateriell.

2. trinn – finsk som andrespråk

Dette er det andre heftet i serien. Elevene introduseres for ord og uttrykk og skal lage enkle setninger. Heftene 2-4 er lagt opp med like temaer slik at det skal være forholdsvis enkelt å undervise i trinnsammensatte grupper. Du kan laste ned hele heftet ved å trykke på den blå knappen som heter Nedlast læringsmateriell.

3. trinn – finsk som andrespråk

Dette er det tredje heftet i serien. Elevene introduseres for ord og uttrykk og skal lage enkle setninger. Heftene 2-4 er lagt opp med like temaer slik at det skal være forholdsvis enkelt å undervise i trinnsammensatte grupper. Du kan laste ned hele heftet ved å trykke på den blå knappen som heter Nedlast læringsmateriell.

4. trinn – finsk som andrespråk

Dette er det fjerde heftet i serien. Elevene introduseres forsiktig med grammatikk, som for eksempel verbbøying i entall og grunnleggende stadieveksling. Heftene 2-4 er lagt opp med like temaer slik at det skal være forholdsvis enkelt å undervise i trinnsammensatte grupper. Du kan laste ned hele heftet ved å trykke på den blå knappen som … Les mer4. trinn – finsk som andrespråk

5. trinn – finsk som andrespråk

Dette er det femte heftet i serien. I heftet brukes tabeller hyppig. Det legges opp til at eleven skal lære å lese tabeller, både for finne informasjon og for å skape oversikt. Det er mye oversettelsesoppgaver i heftet. Du kan laste ned hele heftet ved å trykke på den blå knappen som heter Nedlast læringsmateriell.

6. trinn – finsk som andrespråk

Dette er det sjette heftet i serien. Heftet introduserer lite ny grammatikk, men har stort fokus på kulturtemaer og kreativ tekstproduksjon. Du kan laste ned hele heftet ved å trykke på den blå knappen som heter Nedlast læringsmateriell.

7. trinn – finsk som andrespråk

Dette er det syvende heftet i serien. Heftet gir en grundig innføring i bøying av verb og verbgrupper, samt i bruk av nektende form av verb. Du kan laste ned hele heftet ved å trykke på den blå knappen som heter Nedlast læringsmateriell.

8. trinn – finsk som andrespråk

Dette er det 8. heftet i serien finsk som andrespråk. Heftet gir blant annet en grundig innføring i de forskjellige kasusendelsene og i nomensgrupper, samt i stadieveksling. Du kan laste ned hele heftet ved å trykke på den blå knappen som heter Nedlast læringsmateriell.

9. trinn – finsk som andrespråk

Dette er det 9. heftet i serien finsk som andrespråk. Heftet sammenfatter store grammatikk-temaer, med fokus på stegvis egenvurdering, hjelpemidler og studieteknikker. Heftet gir en grundig innføring i flertallsbøying av kasus. Du kan laste ned hele heftet ved å trykke på den blå knappen som heter Nedlast læringsmateriell