7. luokka – suomi toisena kielenä

Tämä oon sarjan seittemäs häfti. Nyt opimma paljon verbeistä ja verbiryhmistä. Uutena asiana oon kans verbien kielteinen taivutus.

Saat häftin lastattu alas painamalla sinistä knappia jonka nimi oon  Nedlast læringsmateriell.

Huomaa ette kieli opetusmateriaaleissa oon suomi, eikä kvääni.