6. luokka – suomi toisena kielenä

Tämä oon sarjan kuues häfti. Tässä häftissä ei ole paljon grammatiikkiä. Häftissä oonkin paljon kulttuuriteemoja ja kreatiivisia kirjoittamistehtäviä.

Saat häftin lastattu alas painamalla sinistä knappia jonka nimi oon  Nedlast læringsmateriell.

Huomaa ette kieli opetusmateriaaleissa oon suomi, eikä kvääni.