Tre stammers møte / Grunnskolen

Dette er en artikkelsamling beregnet på grunnskolene i Storfjord, med én artikkel for hvert årstrinn. Hver artikkel omhandler forskjellige sider av tre stammers møtet i vår kommune.

I den nye læreplanen er Identitet og kulturelt mangfold definert som ett av opplæringens verdigrunnlag. Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Denne artikkelsamlingen skal være et verktøy for å gi våre elever nettopp en slik historisk og kulturell innsikt.


Hvis du vil lese heftet digitalt, så kan du gå inn på denne lenken:  https://issuu.com/colibridesign/docs/ss_artikkelhefte_2020

https://issuu.com/colibridesign/docs/ss_artikkelhefte_2020