Matauk og gortto

Matauk og gortto er en fuglebok laget av 2. trinnselever i Storfjord. Dette var et resultat av et større fugleprosjekt. Elevene lærte å artsbestemme fugler og de fikk lære de samiske, kvenske og de norske navnene. Elevene fikk også kjennskap til hva slags betydning fuglene hadde i gamle dager.