Spill: finn 5 forskjeller

Undervisningsmateriell – elevene arbeider muntlig parvis. Elevene arbeider sammen 2 og 2 – muntlig. De har nesten samme bilde, men det er minst 5 forskjeller. Antall forskjeller kan variere litt etter hvordan man regner dem. Elevene får ikke vise bildene til hverandre, men skal spørre/fortelle til hverandre slik at de finner forskjellene. Etterpå går læreren … Les merSpill: finn 5 forskjeller

Matauk og gortto

Matauk og gortto er en fuglebok laget av 2. trinnselever i Storfjord. Dette var et resultat av et større fugleprosjekt. Elevene lærte å artsbestemme fugler og de fikk lære de samiske, kvenske og de norske navnene. Elevene fikk også kjennskap til hva slags betydning fuglene hadde i gamle dager.