Sámigielálgokursa- Nybegynnerkurs samisk

7.september 2021
14.30- 16.00

Nybegynnerkurs i samisk starter opp 7.september. Avlsuttes i midten av November. Kurset inneholder grunnleggende temaer.