Kvenfolketsdag

16. mars 2020
18:00 – 20:00

Velkommen på kvensk språkkafè på Nordkalottsenteret, Skibotn. Arrangementet starter klokken 18.00, og slutter klokken 20.00. Vi byr på kaffe og kaffeost. Velkommen!