SAM-1034 Nybegynnerkurs i nord-samisk

18.mai 2020
Kl.16.30-18:15

Snakke kurs i samisk med eksamen på UiT i mai 2020