10. luokka – suomi toisena kielenä

Tämä oon sarjan viimeinen häfti. Häftissä oon kirjoitustehtäviä kulttuuriteemoitten ympärille.

Saat häftin lastattu alas painamalla sinistä knappia jonka nimi oon  Nedlast læringsmateriell.

Huomaa ette kieli opetusmateriaaleissa oon suomi, eikä kvääni.